Tryghed og forholdsregler i genåbning af frivillige fællesskaber for mennesker med handicap

12. juni 2020
Vi har ventet, vi har glædet os, og nu er tiden kommet! Vi kan tage de første små skridt i retningen mod en genåbning af de fysiske, frivillige fællesskaber i Aalborg FRI-TID, som mange har savnet.

Et af gruppefællesskaberne rykkede online allerede i starten af Corona-tiden, og det stortrives i det virtuelle univers. Andre fællesskaber er mere afhængige af fysisk fremmøde, og derfor er de fællesskaber nytænkt og redefineret for en stund. Fælles for alle fællesskaber i denne genåbningstid er, at det skal være trygt for alle at deltage, og alle forholdsregler skal være på plads.
Gode råd til rammesætning af fællesskaber med fysisk fremmøde for sårbare målgrupper

I en tid med Corona-alarmerne udenpå tøjet, hvordan skaber vi da trygge rammer for fællesskaber som mennesker med forskellige former for handicap deltager i? Det har FRI-TID koordinator Maria Winther Kristensen et svar på:
”Vi har lavet meget tydelige retningslinjer for, hvordan vi og de kan være sammen. Retningslinjerne er delt ud til alle dem, der nu har mulighed for at mødes fysisk. Vi har forholdt os meget specifikt til de forskellige målgrupper, der er en del af Aalborg FRI-TID, og undersøgt, hvilke muligheder der er for dem.”

Fællesskaberne har mange former i Aalborg FRI-TID, og derfor varierer rammesætningen heraf også. For nogle FRI-TIDvenner (en-til-en relationer) er gensynsglæden stor, fordi de nu har mulighed for at ses. For andre forbliver kontakten online/telefonisk en tid endnu.
Det er en ukendt tid for os alle, og derfor kan spørgsmålet om, hvornår det er forsvarligt for os at mødes igen være svært at svare på som frivillig. Derfor står FRI-TID koordinatorerne altid til rådighed for at sparre med de frivillige om, hvilke forholdsregler de skal tage i deres specifikke situation, da der ikke er et endegyldigt svar. Fælles for alle fællesskaber og relationer er dog, at alle parter skal være trygge, og at Aalborg FRI-TIDs retningslinjer overholdes. Retningslinjer der er ekstra skærpet, da mennesker med handicap er en sårbar målgruppe, som vi i fællesskab skal passe endnu mere på. 

Gruppefællesskaber deles op i mindre hold
Et andet populært fællesskab i Aalborg FRI-TID er FRI-TIDsaktivisterne. FRI-TIDsaktivisterne består af en stor frivilliggruppe, der løser praktiske opgaver til events i Aalborg. Flere af aktivisterne har givet udtryk for, at de savner gruppens fysiske samvær i denne tid.

Selvom frivilligt arbejde er gruppens udgangspunkt, så betyder det også meget, at opgaverne løses i fællesskab. Det fortæller Maria Winther Kristensen, der uddyber:

”Derfor er FRI-TIDsaktivisterne en af de gruppefællesskaber, der så småt er åbnet op. Gruppen bliver opdelt, så maksimum fire personer går sammen, hvoraf den ene er os som koordinatorer eller en tovholder, som har ansvaret for, at retningslinjerne overholdes.”

Alle aktiviteter i FRI-TIDaktivisterne skal foregå udendørs, og til gruppens første fysiske møde var der skraldeindsamling på programmet! Samtidig har FRI-TID koordinatorerne øjne og øre åbne for, hvornår der igen byder sig en spændende mulighed for frivilligt arbejde for FRI-TIDsaktivisterne, hvor alle forholdsregler kan overholdes. 

Online fællesskaber fortsætter indtil sommerferien
I den seneste tid har mange af os kunnet nikke genkendende til en hverdag i forandring. En gradvis genåbning af samfundet, og herunder vores fysiske fællesskaber kan kræve lidt tilvænning. Derfor skal alle have mulighed for at vende tilbage til hverdagen i deres eget tempo, fortæller FRI-TID koordinator Trine Lindvig Thomsen:

”Vi lukker ikke ned for vores online fællesskaber med det samme, selvom de fysiske fællesskaber så småt åbner op igen. Det skal være muligt for den enkelte at deltage i genåbningen i eget tempo, så de ikke føler sig presset ud i ’den virkelige verden’. Det skaber tryghed for den enkelte.”

Trine Lindvig Thomsen uddyber: ”Der er fortsat mange, der normalt deltager i de store gruppeaktiviteter og i en-til-en relationer, som må væbne sig lidt med tålmodighed, da de endnu ikke kan deltage fysisk. Derfor er det særlig vigtigt, at vores online fællesskab fortsætter, så de stadig har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter.”

Café FRI-TID, et socialt gruppefællesskab for personer med og uden handicap, har været særdeles populært online. Her har bankospil, musikquiz og 20 spørgsmål til professoren blandt andet været på programmet.
 Billede af Maria Winther Kristensen

Maria Winther Kristensen, FRI-TID koordinator, afholder sandt eller falsk-quiz i Café FRI-TID.
 Billede af Trine Lindvig Thomsen

Trine Lindvig Thomsen, FRI-TID koordinator, forbereder 20 spørgsmål til professoren til Café FRI-TID.

Læs mere om indsatsen FRI-TID for handicappede - "Aalborg FRI-TID" 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)