Fem år med forebyggelsesseminarer i Aalborg Kommune

28. maj 2020
I 2014 blev det besluttet at lade personale fra Aalborg Kommunes fritidscentre indgå i en generel forebyggende indsats målrettet unges brug af tobak, alkohol og rusmidler.

Fem år er nu gået siden den målrettede indsats startede. Spørgsmålet er nu, hvordan unges forbrug af rusmidler har udviklet sig, og hvorvidt det er blevet mere trygt at være ung i Aalborg Kommune?  

Billede af unge mennesker, der står tæt sammen

Forebyggelsesseminarerne udmøntes i to forløb: Ét på 6. årgang, hvor eleverne i tre dage arbejder med emnet alkohol og tobak, og et på 8. årgang, hvor temaet for elevernes arbejde er rusmidler. Begge forløb afsluttes ved, at forældrene inviteres til at se elevernes arbejde, hvorefter henholdsvis en holdningsdanner på 6. årgang og en forebyggelsesbetjent på 8. årgang laver oplæg på et forældremøde.

Forebyggelsesseminarernes formål er at udskyde unges alkoholdebut, samt forebygge og nedbringe forbruget af tobak, alkohol, rusmidler, energidrikke og præsentationsfremmende midler.

Den seneste ungeprofilundersøgelse, der blandt andet undersøger unges risikoadfærd viser, at der i vores kommune er sket en positiv udvikling over de seneste fem år. Andelen af elever i 7.-9. klasse, der aldrig har drukket alkohol, er steget fra 33 procent til 39 procent, hvilket indikerer, at de unge i dag har en senere alkoholdebut. Samtidig er alkoholforbruget i løbet af de fem år reduceret blandt eleverne i 7.-9. klasse. For unge er alkohol en risikofaktor, fordi alkohol påvirker udviklingen af hjernen. Beruselsen kan få konsekvenser for sociale kompetencer, risikovurdering og impulskontrol, og den kan især for unge føre til skænderier, vold, uønsket sex eller ulykker.

”Det er godt, at unge i Aalborg Kommune drikker mindre, og at de samtidig er ældre, når de begynder at drikke, fordi vi ved, at tidlig debutalder og højt alkoholindtag er forbundet med en øget risiko for at prøve andre rusmidler eller ende i kriminalitet” udtaler Denise Bakholm, leder af Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Det er ikke kun indenfor alkohol, der er sket en positiv udvikling. Andelen af dagligrygere blandt eleverne i 7.-9. klasse er faldet fra 4 procent i 2015 til 1 procent i dag, ligesom andelen, der har prøvet at ryge hash er faldet fra 7 procent i 2015 til 3 procent. Over denne femårige periode er der samtidig andre rusmidler, der har fundet vej til de unges verden, heriblandt brugen af snus og lattergas. Ungeprofilundersøgelsen viser dog, at indtaget af disse generelt er meget begrænset blandt eleverne i 7.-9. klasse. 2 procent af eleverne bruger snus, 2 procent har prøvet at tage lattergas og 1 procent har prøvet at tage andre stoffer end hash. Sammenlignes resultaterne med gennemsnittet for undersøgelsen er vi i Aalborg Kommune positivt placeret, hvor 4,4 procent af de unge på landsplan angiver at have prøvet hash, 3 procent angiver, at de har prøvet snus, 2,7 procent har prøvet at tage lattergas og 1,4 procent har prøvet andre stoffer en hash.

”Det er meget positivt, at antallet af daglige rygere blandt vores elever i udskolingen nu er meget begrænset. Ligeledes at indtagelse af øvrige stoffer og rusmidler er stærkt begrænset. En femtedel af rygerne angiver i  undersøgelsen, at de gerne vil stoppe med at ryge, og dermed er der god grund til at fortsætte og intensivere vores indsatser om rygestop for de ældste klassetrin” udtaler Brian Klitgaard, sektorleder forebyggelse og fællesskaber.

Læs mere om Forebyggelsesseminarer 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)