Nødberedskab til udsatte og hjemløse

17. april 2020
Der er mad, varme og overnatning til alle. Derudover har flere tilbud åbent for telefonisk rådgivning.

 Nyheden er opdateret den 16. april

Billede af person med trolley.jpg

Varmestuer og væresteder

Nogle varmestuer og væresteder vil være lukkede og øvrige vil have et nødberedskab. Tilbuddene begrænses til de allermest udsatte, der ikke har andre muligheder.  Der vil kun være adgang for hjemløse, mens borgere, der kan opholde sig og spise i eget hjem/botilbud henvises hertil. Visitation sker i døren

Frelsens Hær på Mølleplads uddeler madpakker til særligt udsatte borgere:

  • Alle hverdage klokken 7.30-10.30
  • Weekendog helligdage klokken 7.30 og 9.00

Kirkens Korshærs Varmestue i Søndergade har åbent klokken 9-15 og 21-07

Café Parasollen holder åbent og uddeler madpakker:

  • Hverdage og helligdage: madpakker klokken 12-14 og åbent klokken 15-19
  • Weekender: Lukket

Rådgivningstilbud

Der findes flere rådgivningstilbud i Aalborg til udsatte borgere. Alle tilbud skal kontaktes telefonisk:

Den Sociale Skadestue træffes alle dage mellem klokken 18-07 på 98 12 32 92

Krisecenter for voldsramte kvinder yder åben rådgivning på 98 19 06 66

Reden Aalborg har åben rådgivning i hverdagene fra klokken 9-16 på 53 75 30 33

Det Grønlandske Hus haråben rådgivning i hverdagene fra klokken 9-15 på telefon 98 14 68 00

Botilbud

Svenstrupgaard, Herberget og Krisecentret har indført særlige hygiejneforanstaltninger efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Samtidig er værkstedstilbud, rådgivning, efterforsorg og indsatsen i forhold til fremtidig boligplacering er indstillet i perioden. 

Injektionsudstyr 

Injektionsudstyr uddeles til IV-stofmisbrugere fra:

  • Gadesygeplejersken
  • Parasollen
  • varmestuen
  • Voksenbøgen (til indskrevne borgere)
  • Det Alternative Plejehjem/Svenstrupgaard (til indskrevne borgere)
  • Herberget (til indskrevne borgere)

I den aktuelle situation udleverer vi injektionsudstyr uden fysisk kontakt. 

Opsøgende medarbejdere

Kommunens Bo- og Gadeteam vil fortsat være tilstede i byens rum, men deres indsats handler om at spotte akutte behov og få budskaberne om forebyggelse ud til de udsatte borgere.

Indsats tilpasses løbende

Aalborg Kommunes Center for Sociale indsatser følger hele tiden op på udviklingen. Der kommer fortsat til at ske tilpasninger i indsatserne:

"Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at spænde et finmasket sikkerhedsnet ud under vores udsatte og hjemløse medborgere. Det er stadig vores fornemmeste opgave at sikre, at vores mest udsatte borgere har mulighed for tag over hovedet, mad og varme. Vi mener selv at være lykkedes rigtig godt i kraft af et fantastisk samarbejde med og mellem vores frivillige organisationer, blandt andet ved en opprioritering af arbejdet på gadeplan i tilknytning til væresteder og byens pladser og rum. I fællesskab tilpasser vi løbende indsatsen, så vores udsatte og hjemløse bedst og trygt kommer gennem krisen og tilbage i en styrket hverdag", udtaler leder TinaMaria Larsen, Center for Sociale Indsatser.

Læs mere om arbejdet med socialt udsatte i byens rum og pladser 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)