Hjælp til udsatte borgere ifm. Covid-19 krisen

30. april 2020
Covid-19-krisen har endnu en gang vist, at vi i Aalborg kan handle hurtigt og samarbejde bredt, når der er brug for det.

På få dage lykkedes det at ansøge og få bevilliget penge, samt indkøbe og uddele hjælpepakker for 220.000 kr. til anbragte børn, udsatte familier samt udsatte voksne i Aalborg Kommune. Det vakte stor glæde i dagene op til påske, da denne gestus blev uddelt. “Dejlig overraskelse i denne lidt triste tid” og  “tusinde tak – det varmer” var nogle af reaktionerne fra modtagerne. Hjælpepakkerne var tilpasset de forskellige målgrupper og bestod hhv. af gavekort til madindkøb, materialer til kreative aktiviteter, familiespil og hygiejneprodukter.

Billede af et bord med brætspil på

Baggrunden var meldinger fra både fra frivillige foreninger, boligorganisationer og medarbejdere i Aalborg Kommune om, hvordan forlængelsen af nedlukningen af Danmark påvirkede forskellige udsatte grupper, og der var særligt en bekymring om dårlig trivsel hen over påskeferien. Nogle anbragte børn var afskåret fra at se deres familie, udsatte familier var presset socialt såvel som økonomisk, og hjemløse samt udsatte voksne var særlig sårbare i denne tid.

Behovene var mange, og tiden var kort. Repræsentanter fra Center for Tværfaglig Forebyggelse, Center for Sociale Indsatser og Center for Dag- og Døgntilbud fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune stykkede hurtigt en fælles ansøgning sammen til OAK Foundation, som hastebehandlede denne og generøst bevilligede 220.000 kr. Hurtigt blev medarbejdere og frivillige inddraget, som fik indkøbt gavekort, familiespil og krea-materialer samt hygiejneartikler.

For at få hjælpen hurtigt ud til de rette personer, så blev der inddraget mange mennesker. De tre centre i Aalborg Kommune har i forvejen et bredt netværk af samarbejdspartnere blandt øvrige kommunale enheder, frivillige foreninger, sociale organisationer, hjemstavnsforeninger, boligorganisationer m.fl. Det har stor betydning i det daglige arbejde – og blev endnu en gang nyttigt ift. på få dage at få videreformidlet hjælpepakkerne til over 500 borgere. Netværket var hurtigt til at reagere, og glade for at blive inddraget. Formanden for en af hjemstavnsforeningerne udtrykte ”Tak for din henvendelse og et STORT TAK fordi du stoler på mig og vores forening. Det er en ære for mig at kunne hjælpe folk, især dem i nød.”

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)