Ung-til-ung dialogskaberne

07. januar 2020
Den gode dialog og uddannelse af unge dialogskabere skal sikre trivsel, udvikling og selvstændighed blandt unge i Aalborg Kommune

Hvordan forebygger man, at unge tiltrækkes af bander og ekstremistiske miljøer? Hvordan hjælper man unge til at bryde med negativ social kontrol? Hvordan sikres trivslen blandt unge, både på og uden for de sociale medier?

Der findes ingen simple svar til besvarelse af disse spørgsmål, men i Aalborg Kommune har vi nu for anden gang uddannet et hold af unge dialogskabere, med formål om at skabe dialog og refleksion blandt unge som en del af det forebyggende arbejde. Der er med erfaring og inspiration fra tidligere materiale, udviklet nyt og aktuelt dialogmateriale, der tager udgangspunkt i forskning, samt samfundsrelevante debatter på ungeområdet.
I praksis udføres arbejdet gennem facilitering af dialogmøder på folkeskoler, ungdomsuddannelser, foreninger, samt fritidsklubber. På disse dialogmøder tager de unge fat på nogle emner, der kan forekomme kontroversielle eller svære at tale om – herunder kulturforståelse, fordomme og forforståelser, familie, fællesskaber, med mere.

Inkluderende ungefællesskaber som forebyggende

Dialogskaberens funktion er blandt andet at skabe god dialog og bidrage til at opbygge inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed, både dem, der eksisterer på og uden for de sociale medier. Endvidere, at forebygge udenforskab og sikre refleksion og bevidsthed, når vi indgår i små og store fællesskaber. Et fællesskab kan jo være mange forskellige ting. I udgangspunktet udgøres et fællesskab af flere personer, som har noget tilfælles. Det man er fælles om definerer fællesskabet, og hvem der kan være med i dette. Dette arbejde kræver både kompetenceudvikling, samt en koordineret indsats. Derfor lægges der stor værdi i uddannelsen af de unge dialogskabere, og der lægges vægt på kontinuerlig opkvalificering, med henblik på at sikre, at dialogskaberne har de bedste forudsætninger og den nyeste viden, når de skal facilitere dialogmøder for andre unge.

Billede Af Unge Kvinder Der Taler Sammen

Om projektet

Ung-ung dialogskaberprojektet er i Aalborg Kommune forankret under Center for Tværfaglig Forebyggelse. Der er uddannet otte nye dialogskabere, der er udvalgt på baggrund af deres tilknytning, engagement og arbejde med minoritetsgrupper i civilsamfundet, eller engagement på ungeområdet. Dialogskaberne er blevet uddannet i det opdaterede materiale, gennem et fire dages uddannelsesforløb fordelt over to omgange. I Aalborg Kommune er vi overbevist om, at der sker noget helt specielt, når unge indgår i dialog med andre unge. Med de rette værktøjer til at føre en god dialog kan emner, der fylder hos de unge aftabuiseres, normaliseres og konkretiseres. På den måde får de unge redskaber til, når de skal indgå i sociale- og digitale fælleskaber, at takle og italesætte fordomme eller udvikle egen forståelse af kultur og verdenssyn i samspil med andre.

For nogle unge (såvel som voksne) kan det dog opleves som en udfordring, at se sin rolle og betydning i det store samfundsfællesskab. Politikere kan føles verdensfjerne og langt væk fra den hverdag som man selv er en del af. Nogle unge oplever en stærk følelse af uretfærdighed, mens andre mener, at politikere er hykleriske og siger ét, men gør noget andet. Andre unge kan opleve, at de tilhører et mindretal i befolkningen (eksempelvis seksuelt, kulturelt, etnisk eller politisk), hvilket kan betyde, at de har en oplevelse af ikke at blive hørt eller forstået, eller ikke at kunne gøre sig selv og sine holdninger gældende. Det kan få demokratiet til at føles utilgængeligt, og det kan for nogen betyde, at de ikke føler, at de er en del af og hører til i det store samfundsfællesskab. Det kan føre til, at man føler sig udenfor og fremmedgjort.

Følelsen af at høre til og være del af et fællesskab er et grundlæggende behov for mennesker. Ikke mindst når man er ung og i gang med at forme sin identitet. Når man føler sig uden for det store fællesskab, kan andre, mindre komplekse fællesskaber med enkle budskaber at forholde sig til være attraktive at blive en del af.

Dette kan eksempelvis være negative fællesskaber på sociale medier eller i ekstreme tilfælde ekstremistiske fællesskaber, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

En generel forebyggende indsats

Ung-til-ung dialogskaberne er en generel forebyggende indsats, med en opbyggende tilgang. Det betyder, at målgruppen er alle unge i Aalborg Kommune og har fokus på en bred indsats, der skal skabe trygge og udviklende vilkår både på et samfundsmæssigt og et individuelt plan.

Formålet med dialogmøderne, som dialogskaberne skal ud og afholde, er at øge unges evner til at indgå i dialog med andre på en konstruktiv og reflekteret måde. Facilitering af den gode dialog blandt unge, skal være med til at øge unges lyst og evne til at indgå i demokratiske fællesskaber. Når unge oplever og føler sig som medborgere, kan det være med til at forebygge intolerance og polarisering i samfundet.

Vil du vide mere

Har du interesse i, at høre mere om indsatsen, eller ønsker du at booke et ung-ung dialogforløb, kan du kontakte Center for Tværfaglig Forebyggelse, Aalborg Kommune:

Mail og telefon Rikke: rios-fb@aalborg.dk, +45 31990296

Mail og telefon Rasmus: rhe-fb@aalborg.dk +45 25200036

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)