Patientens Team

06. januar 2020
Der er fortsat fokus på at styrke arbejdet med Patientens Team på tværs af sektorgrænser

På den baggrund har Psykiatrien taget initiativ til, at der er i 2018 og 2019 afholdes separate temadage med alle de nordjyske kommuner. Formålet med temadagene er at styrke den relationelle koordinering og kontinuiteten i patientforløbene ved, at sektorerne og de respektive aktører opnår et større kendskab til, og forståelse for hinandens arbejdsområder.

Derudover er en række af initiativerne vedr. Patientens Team overgået til drift og dermed blevet en del af praksis ift., hvordan der samarbejdes om patientforløb. Af projekter kan nævnes: Forløbsprogram for borgere med bipolar affektiv sindslidelse, udvikling af samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Klinik Psykiatri Syd, Samarbejde om gravide med en psykisk lidelse. 

Den patientansvarlige læge er ved at blive implementeret som en del af Patientens Team, hvor medlemmerne af Patientens Team skal have en understøttende funktion for den patientansvarlige læge i forhold til at sikre sammenhængende og koordinerede forløb.

Der er nye projekter og udviklingstiltag i gang, der skal styrke samarbejdet i Patientens team. Her kan blandt andet nævnes følgende:

Satspuljeprojektet Afprøvning af tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang løber i perioden 2018 -2021 og har til formål at nedbringe antallet af gentagne tvangsindlæggelser via en fokuseret tværsektoriel indsats via hurtig etablering af et patientens team omkring den tvangsindlagte patient.

Foto Patientens Team

Aalborg Kommune og Psykiatrien ønsker sammen at sikre at psykisk sygdom ikke betyder tab af tilknytning til arbejde og uddannelse. Helt konkret har direktører i Region Nordjylland og Aalborg Kommune besluttet at igangsætte et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem Psykiatrien og Aalborg Kommune indenfor rammerne af Patien­tens Team og IPS. IPS handler om, at der i et samarbejde mellem patienten, Jobcenteret og Psykiatrien udvikles målrettede indsatser for at få personer med psykisk lidelse i arbejde eller uddannelse.

Der er planlagt en temadag sammen med Politiet i 2020, der omhandler samarbejdet mellem Psykiatrien og Politiet indenfor rammerne af Patientens team. Målet er at bygge en tættere bro og vidensdeling mellem politiet og Psykiatrien.

Læs mere om den tryghedsfremmende indsats Patientens Team 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)