Center for Pårørende

06. januar 2020
Samarbejdet mellem klinikkerne og Center for Pårørende er for alvor ved at have fundet sin form.

Center for Pårørende er i 2019 flyttet ind i lokaler på Brandevej. Flytningen er gået fint og de har fundet sig til rette med de øvrige afdelinger på Brandevej. Status på arbejdet i 2019 er, at samarbejdet mellem klinikkerne og Center for Pårørende er for alvor ved at have fundet sin form:

"Gennem dialog er der skabt mere klarhed om, hvordan de tilbud, vi har i Center for Pårørende, kan supplere den udredning og behandling, patienterne får. Vi arbejder specifikt med den relation, der er mellem den person, der har en psykisk lidelse, og personens nære netværk, og det kan vi gøre på en anden måde, end klinikkerne selv har mulighed for", forklarer Jan Sandberg, der er leder af Center for Pårørende

Det er velkendt, at psykisk sygdom kan udfordre relationen mellem patienten og de nære pårørende. Konflikter, svære tanker, skyldfølelse m.v. kan sætte begge parter under pres.

Lykkes vi med at få løsnet op for noget af det, der er på spil mellem dem, kan det være til stor gavn for begge parter. Mange giver udtryk for stor lettelse, når de har fået hjælp til at få talt godt sammen om, hvordan sygdommen "forstyrrer" dem i deres dagligdag og samvær, siger Jan Sandberg.

"Patienter og pårørende er lige meget i fokus hos os, og vi kan afsætte mere tid til den enkelte familie, end der er mulighed for i klinikkerne", konstaterer Jan Sandberg. 

Center For Paaroerende

En øget bevidsthed om, hvordan sygdommen griber ind i familiedynamikken, kan være det, der skal til for at løsne op for nogle fastlåste mønstre. De pårørende forstår bedre, hvad de kan gøre for at støtte den person, der har en psykisk lidelse, og for patienten kan det at få ryddet op i relationen medføre mere ro - og dermed bedre forudsætninger for at få et godt udbytte af behandlingen.

Begge parter er lige meget i fokus hos os, og vi kan afsætte mere tid til den enkelte familie, end der er mulighed for i klinikkerne. Derfor er det vigtigt, at patienterne bliver henvist til os – ikke mindst hvis forholdet til de pårørende er kompliceret, understreger Jan Sandberg.

Læs mere om arbejdet i Center for Pårørende

 

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)