Børn- og Ungesamråd

06. januar 2020
Nyt tilbud er Psykiatrifagligt Sparringsforum

Boern Og Ungesamraad

Tovholderfunktionen blev med udgangen af 2018 overdraget til Skoleforvaltningen (PPR). Samråd for børn og unge er gået over til drift. Det er blevet besluttet at styregruppemøderne fortsætter i 2020.

Et nyt tilbud, der understøtter samråd for børn og unge er Psykiatrifagligt Sparringsforum. Under afprøvningen af en fremskudt regional funktion, der strækker sig indtil udgangen af 2021 har de deltagende kommuner mulighed for, at der etableres fremskudt åbent hus i egen kommune. Indledningsvist lægges der op til, at rammerne for aktiviteten er en halv dag hver måned, hvor en medarbejder fra TUT tager ud til den enkelte kommune og giver sparring på konkrete sager.

Møderne afholdes den 2. tirsdag i måneden kl. 13 – 15. Mødet afholdes på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby

Formålet med Psykiatrifagligt Sparringsforum er at give PPR-medarbejdere og myndighedsrådgivere på børn og ungeområdet mulighed for at få psykiatrifaglig sparring på konkrete børn- og unge sager.

Den fremskudte funktion fra Børne- og Ungdomspsykiatrien skal i det tværsektorielle samarbejde være rådgivende og uddannende overfor de kommunale aktører i forhold til det børne- og ungdomspsykiatriske område. Kommunerne skal kunne anmode om sparring og viden fra den fremskudte funktion, således at det sikres, at alle involverede faglige aktører besidder relevant viden for at kunne varetage den enkelte indsats.

På mødet træffes fast 1 – 2 repræsentanter fra børn og ungepsykiatrien.

Der skal i 2020 arbejdes på at finde en elektronisk løsning, der kan fremme en elektronisk kommunikation og vidensdeling.

Læs mere om Børn- og Ungesamråd

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)