Antiradikalisering

20. december 2019
I Center for Tværfaglig Forebyggelse, Aalborg Kommune har vi i løbet af året, i samskabelse med unge sat fokus på den hårde tone. Resultatet er blevet en kampagne, der sætter fokus på vores opførsel, når vi tænder computeren og sætter os bag vores skærm.

Det er ikke et nyt fænomen, at tonen kan være hård på de sociale medier. Faktisk er hver syvende kommentar på nyhedsmediers facebooksider hadefulde, viser en rapport fra Institut for Menneskerettigheder. I Center for Tværfaglig Forebyggelse har vi gennem workshops engageret unge til at komme med deres bud på, hvorfor de tror tonen på de sociale medier kan være hadefuld, og inddraget dem i, hvordan vi i fællesskab kan løse problemet og skabe tryghed online.
Resultatet er blevet kampagnen ”Hvem er du bag din skærm”. De unge, der deltog i de forskellige workshops, fremhævede det paradoksale i, at de personer, der skriver hadefulde kommentarer ikke ville tale sådan, hvis de stod ansigt til ansigt med den person, de diskuterer med. De tilføjer, at mange glemmer, at der sidder et menneske på den anden side af skærmen. Problemet er, ifølge de unge, at debatten hurtigt kan eskalere til at være hadefuld fordi interaktionen er ansigtsløs. Man skriver sin besked, og trykker send uden at blive konfronteret med modtagerens reaktion. Dét faktum er i sig selv med til, at vi sjældent stopper op og reflekterer over, hvilke konsekvenser vores handlinger har, når vi sender hadefulde beskeder.

Når vi kommunikerer ansigt til ansigt, bliver vores budskab underbygget af vores tonefald, øjenkontakt og kropssprog. Betydningen af budskabet kan tolkes forskelligt afhængig af, om vi afslutter sætningen med et lille smil eller en bestemt mine. Det kan sommetider være svært at forstå hensigterne bag det skrevne på de sociale medier, og derfor kan det blive et sted, hvor misforståelser, fejlfortolkninger og ikke mindst hadefulde kommentarer får lov til at eksistere.

Både unge og ældre er i dag aktive i debatten på de sociale medier og potentialet for at øge interaktionen mellem mennesker er uden tvivl stort gennem medier som Facebook. Vi kan indgå i en demokratisk samtale med hinanden på tværs af alder og bopæl, og vi kan nemmere give udtryk for vores bekymringer. Samtaler på de sociale medier følges dog ofte af en hård tone, hvilket kan spænde ben for en åbensindet og respektfuld dialog mellem mediernes brugere. Den hårde tone afholder unge fra at blande sig i debatten på de sociale medier viser undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder. Det er stort problem. Hadefulde kommentarer fører nemlig til flere hadefulde kommentarer. I undersøgelsen viser de, at der er en stor overrepræsentation af hadefulde kommentarer, hvor opslaget også er hadefuldt. Derudover er der en større sandsynlighed for, at en hadefuld kommentar bliver skrevet som reaktion på én i forvejen hadefuld kommentar.

Center for Tværfaglig Forebyggelse har i samskabelse med unge udarbejdet kampagnefilmen ”Hvem er du bag din skærm”.
Se filmen her

Her kan du læse mere om Antiradikalisering

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)