RUM´lighed

07. august 2019
Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening har indgået samarbejde med Alzheimerforeningen om at understøtte demensvenligheden.

I Danmark bor omkring hver fjerde person med demens alene – og størstedelen bor til leje. Aleneboende med demens er en særlig sårbar gruppe, og forskning peger på, at de i fremtiden vil udgøre en større andel af befolkningen.

En beboer, der ikke kan finde hjem eller tager ud for at handle om natten. Det er situationer, der kan opstå, hvis en beboer har demens – og hvor bl.a. boligsociale medarbejdere, driftspersonale, naboer og frivillige kan være en uvurderlig hjælp. I de næste tre år gennemfører Alzheimerforeningen derfor projektet RUM'lighed, som i samarbejde med kommuner og boligorganisationer landet over skal udvikle demensvenlighed i boligområder - til gavn for personer med demens, der bor alene, såvel som for andre beboere. Aalborg Kommune v. Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og Himmerland Boligforening har indgået samarbejde med Alzheimerforeningen om RUM´lighed.

Læs mere om projektet RUM´lighed på Alzheimerforeningens hjemmeside

RUM´lighed er en del af den prioriterede indsats Demensindsatser i Tryg Aalborg

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)