Rolig sommer på byens rum og pladser

16. august 2019
Indsatsen ”Socialt udsatte i byens rum og pladser”, der arbejder for at øge trygheden for alle borgere i byens rum og på byens pladser, melder om en rolig sommer.

Selvom sommeren – ifølge kalenderen - endnu ikke er ovre, giver de foreløbige meldinger udtryk for, at det har været en forholdsvis rolig sommer på byens rum og pladser.

Mand Der Gaar Igennem Tunnel

Siden starten af 2018 har vi haft særlig fokus på samskabelse og trygge byrum, og vi har løbende arbejdet ud fra den handleplan, der blev formuleret for socialt udsatte i byens rum.

Handleplanens overordnede målsætninger er:

  • At udvikle nye og raffinere etablerede indsatser, der understøtter mangfoldighed og tryghed for alle i byen rum
  • Herunder at bidrage til at sikre en koordineret byrumsindsats og langtidsholdbare løsninger

Uro og klager

Det ser ud til, at der i sommeren 2019 har været ganske roligt i midtbyens byrum. Center for Sociale Indsatser har kun modtaget enkelte klager fra beboere/erhvervsliv og enkelte indberetninger fra Kirkens Korshær om hændelser uden for egen matrikel.

Dette stemmer overens med Gadeteamets oplevelser af sommerlivet i midtbyen – herunder både i parker, omkring varmestuer og på de små og store pladser.

Hellestederne i midtbyen

Begge hellesteder til de socialt udsatte borgere står klar nu. Det vil sige, at rammerne er udviklet med for eksempel borde, skraldespande og toiletforhold.

Hellestederne er dermed klar til, at brugerne i samarbejde med Gadeteamets byrumsmedarbejder og andre relevante aktører - for eksempel BLF, Bypedeller og Medborgerhuset - udvikler dem i overensstemmelse med de lokale behov og ønsker. Det kan for eksempel være etablering af blomsterkasser og igangsætning af andre aktiviteter såsom boldspil.

Byrumsmedarbejder

I 2018 ansatte vi en fuldtids byrumsmedarbejder ved Bo- og Gadeteamet, der selv fortæller følgende om sine oplevelser:

 ”Jeg har haft fokus på at være synlig på pladserne og lære borgerne at kende, hvilket er en meget lang proces. Jeg er kommet særligt ved Kildeparken, Kennedy, Frederiks torv, Gammel torv, Slotsparken, ved biblioteket, gågaderne, Karolinelund, pladsen foran Føtex og ved havnepromenaden. Jeg har i den forbindelse oplevet relativt mange dårlige borgere, som har været meget alkoholpåvirkede, og har også flere gange skullet bære nogen hen til varmestuerne, som har været meget imødekommende.

Jeg har flere gange mødt borgere på steder, hvor politiet var kontaktet, for herefter at kunne afhjælpe ved at hjælpe borgere til varmestuer i stedet for, at de skulle i detentionen. Men ellers har vi ikke oplevet ret mange henvendelser angående borgere, der har fyldt i gadebilledet.”

Læs mere om indsatsen ”Socialt udsatte i byens rum og pladser” 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)