Hjælp Voldsofre

20. august 2019
Der findes mange muligheder for tilbud om hjælp, når man har været udsat for vold én af de foreninger, der kan hjælpe er ”Hjælp Voldsofre”

Pige Der Hviler Hovedet Paa Haenderne

Hjælp Voldsofre er en landsdækkende, frivillig og uafhængig forening. Foreningen arbejder for at hjælpe ofre, der har været udsat for personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb. Dette gøres bl.a. ved hjælp af telefonisk og personlig rådgivning og vejledning, hjælp til pårørende, netværk, efterværn, kontakt til kommunen, kontakt til offentlige myndigheder, psykologhjælp og advokathjælp eller hjælp i forbindelse med erstatnings- og forsikringsforhold.
Her ud over afvikler Hjælp Voldsofre aktiviteter/projekter/forløb og efterværn, som har til formål at hjælpe ofre tilbage til ”hverdagen”. Foreningen kan tilbyde den nærhed og tryghed, der er så nødvendig for, at det enkelte offer får muligheden for at opnå en konkret forståelse af sin situation, og ikke føler sig som den "eneste i verden".

Læs mere på Hjælp Voldsofres hjemmeside

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)