Hvorfor er det vigtigt at systematisere håndteringen af bekymringer relateret til radikalisering?

02. juli 2019
Radikalisering og ekstremisme er ikke et isoleret problem, men skal betragtes som risikoadfærd på lige fod med andre former for risikoadfærd, der fører til kriminalitet.

Men der eksisterer et behov for et fælles sprog, når vi skal vurdere bekymringer. 

Den 13. juni afholdt SSP-samarbejdet i Aalborg Kommune deres årlige temadag for kommunens frontmedarbejdere og samarbejdspartnere i SSP.  Specialkonsulent Aya Mortag fra Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme var indbudt til at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab kan forebygge ekstremisme i den kommunale praksis. Herunder, hvordan kommunale medarbejdere kvalificeret kan videregive bekymringer til det kommunale Infohus, og dermed understøtte arbejdet og systematikken i vurderingen af bekymringer for ekstremisme.
 Billede Af Mennesker Der Er Til Moede (1)

Radikalisering står ikke alene

Radikalisering skal betragtes som risikoadfærd på lige fod med andre former for risikoadfærd, der også kan føre til kriminalitet, det var ét af flere budskaber, der blev præsenteret på dagen. Forebyggelse af radikalisering skal ses i sammenhæng med eksisterende socialfaglige og forebyggende indsatser, hvor den helhedsorienterede tilgang er omdrejningspunktet. 

Et fælles sprog er også vigtigt i det forebyggende arbejde

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme præsenterede ydermere deres nye vurderingsværktøj samt baggrunden for udviklingen af værktøjet. Formålet er at skabe en systematik og ensartet tilgang i vurderingen af sager i Infohuset. Den ensartede tilgang medvirker til at skabe gennemsigtighed i behandlingen af sager, hvilket er nødvendigt for at kunne sætte de rette kompetencer og viden i spil – også når vi taler om forebyggelse.

Læs mere om Antiradikalisering som er en prioriteret tryghedsfremmende indsats i Tryg Aalborg

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)