Forebyggelsesseminarer

02. juli 2019
Færre forældre i Aalborg Kommune accepterer, at deres børn i 8. klasse har et alkoholindtag.

Af Sundhedsprofilen for børn og unge (2017) fremgår det, i forhold til Region Nordjylland, at 34% færre forældre i Aalborg Kommune accepterer, at deres børn har et alkoholindtag.  Det er ét skridt i den rigtige retning. Unge, der har en aftale med deres forældre omring alkohol, drikker nemlig mindre end unge uden aftale. [1]

Elevevalueringen fra forebyggelsesseminarerne 18/19 viser, at 71,8 procent af eleverne i 8. klasse har en aftale med deres forældre om, hvor meget de må drikke. 33 procent af disse har en aftale om, at de ikke må drikke alkohol, og 19,6 procent angiver, at de har en aftale om, at de maksimalt må drikke fire genstande.

”Forældre bærer et stort ansvar for deres børns alkoholforbrug. Vi ved, at hvis forældrene opstiller regler og går i dialog med deres børn om alkohol, så har det en positiv indvirkning på de unges alkoholforbrug” udtaler centerleder Denise Bakholm.

Unge, hvis forældre accepterer, at de drikker alkohol, har et større alkoholforbrug, end de unge, hvis forældre ikke accepterer, at deres børn drikker alkohol. 7 ud af 10 forældre gør aktivt noget for at få deres teenager til at drikke mindre, viser en rapport fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne ”Fuld af liv”.[2] En af de mest anvendte strategier er ifølge rapporten at tale med barnet/den unge om hans eller hendes alkoholforbrug. I evalueringen fra rusmiddelseminarerne for skoleåret 2018/2019 angiver 23,7 procent af eleverne, at rusmiddelseminaret har været medvirkende til, at de har talt mere med deres forældre om rusmidler, end de plejer.

Logo

[1] Unge, alkohol og stoffer – Et 10-årigt forløbsstudie. (2018) Margaretha Järvinen

[2] Unges alkoholvaner i Danmark 2017 – Fuld af liv, Kræftens bekæmpelse og Trygfonden

Læs mere om Forebyggelsesseminarer

 

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)