Fællesspisning med temaer som medborgerskab og fællesskab

15. juli 2019
Hvordan styrker vi medborgerskab, de stærke fællesskaber og muligheden for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet?.

Invitation til Spis Og Snak

Det var aftenens tema, da der i sidste uge var fællesspisning med en gruppe nye, unge medborgere, som har flygtningebaggrund.

Arrangementet blev holdt i fællesskab mellem Center for Tværfaglig Forebyggelse og Job- og Integrationshuset på Hjulmagervej i Aalborg. De inviterede var flygtninge i alderen 18-30 år. Til dette første arrangement var gæsterne inviteret fra nogle udvalgte ungdomsboligafdelinger i Vejgård og på Eternitten.

Ca. 10 unge flygtninge mødte op til ”Spis og Snak” ligesom der var repræsentanter fra kommunen. Fx deltog Imad, der er ny opsøgende medarbejder i Aalborg Kommune. Imad skal fremadrettet være en del af en ny indsats, hvor kommunen sætter fokus på de unge flygtninges trivsel og integration i Aalborg Kommune. Herudover deltog også Assad, som er en del af et korps af frivillige dialogskabere. Assad fortalte sin egen historie om at være flygtning i Danmark, og hvad det har haft af betydning for ham i forhold til at lykkes med uddannelse og arbejde.

Formålet med ”Spis og Snak” var blandt andet at følge op på de unge flygtninges tryghed og trivsel i Aalborg Kommune. De fleste af de unge er i uddannelse eller arbejde, og har derfor ikke længere kontakt til Jobcenteret eller andre kommunale enheder, men erfaringen har vist, at nye flygtninge stadig kan have brug for råd og vejledning i forhold til at få skabt et godt fodfæste.

Aftenen forløb rigtig godt, og der var generelt stor snakkelyst. Deltagerne var blandt andet ret optagede af at gøre en forskel og blive en positiv del af Aalborg Kommune. Derudover gav aftenen de kommunale medarbejdere et godt indblik i, hvad der kan være af udfordringer for nytilkomne flygtninge i hverdagen.

Aalborg Kommune forventer at afholde lignende arrangement for andre boligafdelinger.

Læs mere om, hvordan der samarbejdes om intro for flygtninge

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)