Misbrug af NemID

12. juni 2019
Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er misbrug af identitetsoplysninger stigende.

Dette sker i takt med en stigende NemID-validering efter flere offentlige og private tjenester er begyndt at anvende Nem-ID, hvilket er med til at tiltrække svindlere. I denne forbindelse deler vi gode råd fra det Kriminalpræventive Råd om, hvordan du selv kan gøre meget for at understøtte sikkerheden og hermed også trygheden for misbrug af dit NemID. 

Billede Af Noeglekort Til Nemid

”De fleste af os ved godt, at vi ikke skal dele oplysninger om vores NemID med andre. Alligevel er misbrug af identitetsoplysninger med henblik på økonomisk gevinst stigende. I 2017 blev ca. 40.000 personer ofre for identitetsmisbrug” (DKR)

Dine personlige oplysninger og passwords såsom kørekort, Cpr. nr, NemId og andre fortrolige oplysninger skal ikke udleveres til andre. Hverken til private eller offentlige myndigheder som Skat og politi, banker og forsikringsselskaber, da de aldrig vil bede dig om at udlevere dine personlige oplysninger. Hvis du bliver bedt om dette, er det højst sandsynligt et forsøg på at snyde dig.

Har du en mistanke om, at dine fortrolige oplysninger bliver misbrugt, er det vigtigt, at du reagerer. Du kan spærre dit NemID nøglekort, anmelde det til politiet og kontakte din bank, kreditorer og aftaleparter, så misbruget kan stoppes. På Borger.dk kan du forebygge, at nogen misbruger din identitet ved at oprette en kreditadvarsel. Dette øger din sikkerhed på nettet ved at din bank og virksomheder gøres opmærksom på identitetskontrol, inden der oprettes lån eller kredit i dit navn.

Hvis du er offer for misbrug af dit NemID kan du, i modsætning til andre former for økonomisk svindel, ende med at hæfte for lånet eller produktet, selvom du ikke selv har indgået i aftalen. Dette skyldes, at når man underskriver med sit NemID, så er det ud fra tro- og loveerklæring, som er en erklæring om, at oplysningen er sand. Af samme grund skal du være opmærksom på ikke at dele dine personlige oplysninger med bekendte eller venner, da det kan få alvorlige konsekvenser. 

Læs mere på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside

 

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)