Ny Integrations- og Beskæftigelsesambassadør

27. marts 2019
Aalborg Kommune er én blandt 36 kommuner, der har fået støtte fra SATS-puljemidlerne til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør. Integrations- og beskæftigelsesambassadøren skal blandt andet styrke flygtninges tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Aalborg Kommune har fået tildelt ca. 1,7 mio. kr. over en 3,5-årig periode til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør. I Aalborg hedder den nye ambassadør Christian Nicolaisen.

Den primære opgave for integrations- og beskæftigelsesambassadørerne er at sikre sammenhæng i samarbejdet mellem virksomheder, jobcentre og den enkelte kommune om at integrere flygtninge gennem beskæftigelse.

Ambassadørerne skal altså forsøge at bygge bedre bro mellem kommunerne og virksomhederne, så endnu flere flygtninge bliver hjulpet ud på arbejdsmarkedet i ordinære jobs. Det sker blandt andet gennem en tæt dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft, så det kan matches med, hvad kommunen kan tilbyde. Ambassadørerne vil samtidig have et særligt fokus på at få kvinder og unge i arbejde.

Billede Af Haender

Ambassadørerne skal desuden opsamle viden om, hvilke indsatser, der virker i de enkelte kommuner, og igangsætte projekter på baggrund af den viden. I Aalborg arbejder Integrations- og beskæftigelsesambassadøren blandt andet på at udvikle et særligt forløb for flygtningekvinder i samarbejde med nogle af jobcenterets rådgivere, og han arbejder også med at give unge flygtninge mere viden om muligheden for at få et fritidsjob. Derudover arbejder ambassadøren i Aalborg på at få virksomhederne til at få øjnene op for flygtninge som arbejdskraft blandt andet gennem relevante arrangementer, der kan bringe flygtninge og virksomheder tættere sammen.

Det første arrangement blev afholdt den 6. februar i samarbejde mellem Job- og Integrationshuset og Sprogcenter Aalborg. Her afholdt man en virksomhedsdag for nydanskere på Sprogcenter Aalborg, hvor en række lokale virksomheder holdt oplæg om deres erfaringer med at ansætte nydanskere. Christian Nicolaisen forklarer her, hvorfor arrangementer som disse er vigtige:

”Arrangementet er rigtig givende, fordi borgere og virksomheder bliver klogere på, hvordan de kan hjælpe hinanden. Lige nu mangler flere af vores virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Samtidig har vi ledige nydanskere, som rigtig gerne vil arbejde, men som måske mangler lidt danskkundskaber. Vi ved, at mange af de her virksomheder gerne vil hjælpe ansatte med at lære dansk. Derfor har vi her en gylden mulighed for dels at hjælpe en virksomhed med arbejdskraft, og dels at hjælpe tosprogede ind på arbejdsmarkedet, som samtidig får mulighed for at forbedre deres danskkundskaber ude på arbejdspladsen”.

Ud over Aalborg Kommune har også Frederikshavn, Jammerbugt og Rebild Kommuner fået midler til en integrations- og beskæftigelsesambassadør. Du kan læse mere projektet og se den fulde liste over kommuner med integrations- og beskæftigelsesambassadører her.

Læs mere om intro for flygtninge

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)