Et Trygt Natteliv

04. marts 2019
Store ambitioner, arbejdsgejst og fortsat lyst til samarbejde om Et Trygt Natteliv i Aalborg
Billede af Østerå i Aalborg om aftenen

Dette års første netværksmøde i netværket ”Et Trygt Natteliv” blev afholdt i midten af februar måned. Til netværksmødet deltog 15 forskellige aktører fra forskellige arbejdspladser i Aalborg Kommune for i fællesskab at drøfte, hvordan vi fortsat skal sikre et trygt natteliv for de mange unge, der besøger Jomfru Ane Gade, og de øvrige restaurationer i Aalborg i aften- og nattetimerne.
Engagementet i initiativet er fortsat stort, og vi er klar til at sætte en række nye initiativer i gang i det kommende år. I 2019 vil vi blandt andet arbejde for at styrke respekten blandt de unge for grænser og grænsesætning i nattelivet.  Vi vil arbejde med en online ung-til-ung kampagne for at vise de unge paletten af fede tilbud i Aalborg, og vi vil fortsætte arbejdet med tryghedsfremmende initiativer i nattelivet gennem indretning og information til de besøgende.

I det brede tværfaglige samarbejde i netværket har vi allerede opnået tryghedsfremmende resultater, og vi glæder os derfor til at fortsætte arbejdet i 2019, så Aalborgs natteliv fortsat kan være et godt og trygt sted at færdes.

Læs mere om Et Trygt Natteliv

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)