Bekymrende fravær i skolen

12. februar 2019
Ny opgørelse over arbejdet med elever med bekymrende fravær i skolen

Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres. Derfor har vi fokus på, hvorledes børn og unge trives og fastholdes i folkeskolen, for at medvirke til en større tryghed for børn, unge og familier.

Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget godkendte i april 2017 en ny handlevejledning om bekymrende fravær. Handlevejledningen definerer, hvornår et fravær er bekymrende og fastsætter, hvorledes skolerne skal handle; herunder hvornår Familiegrupperne, Specialgruppen og PPR’s fraværskonsulenter skal inddrages, samt hvornår der skal sendes en underretning til Familiegruppen. Det var forventningen, at arbejdet med handlevejledningen vil reducere antallet af elever med bekymrende elevfravær.

Billede af dreng der hviler sig.jpg

I forbindelse med vedtagelse af handlevejledningen blev det ligeledes besluttet, at Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget en gang årligt gives en tilbagemelding med bl.a. status på elever med bekymrende fravær, elever i reduceret skema, elever i enkeltmandsundervisning og elever, der modtager sygeundervisning i hjemmet.

Siden sidste års orientering er der arbejdet indgående med at sikre et validt datagrundlag. I forhold til elever med bekymrende fravær betyder det, at skolerne og Skoleforvaltningen en gang ugentligt modtager en adviseringsmail med de elever i skolevæsenet, der har mere end 8 ugers fravær inden for de seneste 200 skoledage. Fraværskonsulenterne i PPR følger efterfølgende op på sammen med skolerne, om der er udarbejdet handleplan vedr. eleven, og om der er fremgang i elevens fremmøde. Skolerne modtager tillige adviseringsmails med de elever på skolerne, der har 5 sammenhængende dage med fravær, 7 fraværsdage ud af 20 og 15 dage ud af 60. Den nye registreringspraksis betyder, at sidste års opgørelse ikke kan sammenlignes med dette års.

Elever der opfylder deres undervisningspligt ved at være i reduceret skema, enkeltmandsundervisning og sygeundervisning er nu, i modsætning til tidligere, registreret i de skoleadministrative systemer.

Der er på nuværende tidspunkt 168 elever i reduceret skema – heraf 54 i almenskolen og 114 i specialklasser- og skoler. Der er tale om en lille stigning, idet der i 2018 var 161 elever i reduceret skema (93 i almen og 68 i specialklasser- og skoler). Der er i alt 76 af de 168 elever, som også fremgik af listen i 2018.

Stigningen i antallet af elever i reduceret skema skyldes, at flere elever end sidste år er i reduceret skema i specialklasser og specialskoler. Stigningen skal naturligvis sammenholdes med, at der i samme periode generelt er kommet flere elever i specialtilbud. Til gengæld er der et fald i antallet på almenområdet. 

Læs mere om, hvorledes der arbejdes med bekymrende fravær i skolen

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)