Status på Forebyggelsesseminarer

04. januar 2019
Færre elever i 8. klasse drikker alkohol

Der er på de sidste 3 år sket et fald på 8 % i andelen af elever i 8. klasse, som har prøvet at drikke alkohol.

Da Rusmiddelundersøgelsen blev gennemført i 2015, svarede 69 % af eleverne i 8. klasse, at de havde prøvet at drikke alkohol. I foråret 2018 udkom Børnesundhedsprofilen for Region Nordjylland. I den svarer 61 % af eleverne i 8. klasse, at de har prøvet at drikke alkohol.

”Det er et resultat vi er rigtig glade for” udtaler Denise Bakholm, centerleder for Center for Tværfaglig Forebyggelse. På forebyggelsesseminarerne på 6. og 8. årgang arbejdes der nemlig målrettet med at udskyde unges debutalder i forhold til alkohol ”Dette er et særligt vigtigt mål, fordi vi fra forskningen ved, at udskydelse af debutalder virker som en beskyttende faktor i forhold til senere brug af stoffer, men også fordi vi ved, at unge som drikker alkohol, oftere er udsat for vold, uønsket sex og nedsat indlæringsevne” fortsætter Denise Bakholm.

Af Børnesundhedsprofilen fremgår det endvidere, at i sammenligning med Region Nordjylland som helhed, er der er færre elever i 8. klasse i Aalborg Kommune, som inden for de sidste 30 dage, har drukket mere end 5 genstande ved samme lejlighed. I Aalborg Kommune er der også færre elever, som har forældre der accepterer, at de drikker alkohol. Ligesom der er flere elever i 8. klasse som svarer, at de aldrig eller sjældnere end 1 gang pr. måned drikker alkohol, end der er i Regionen som helhed. Alle tre resultater vidner om, at vi i Aalborg kommune bevæger os i den rigtige retning. 
 Graf Tryg Aalborg 

Særligt det, at flere forældre markerer en tydelig holdning over for deres børn om, at de ikke vil accepterer at de drikker alkohol, er rigtigt positivt. Forældre spiller nemlig en rigtig vigtig rolle, både som grænsesætter og rollemodel for de unge. Nye undersøgelser viser, at unge som har klare aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre end unge, som ikke har aftaler. Der er desuden meget der tyder på, at de unge selv ønsker sig en anden alkoholkultur. Faktisk synes halvdelen af de 15-25 årige, at unge på deres egen alder, drikker for meget. Forældre kan også i den forbindelse støtte deres unge i at etablere en ny alkoholkultur. Blandt andet ved, at lave klare aftaler med de unge, om deres alkoholforbrug. Har du en klar alkoholdning?

Se denne korte film og bliv klogere på unge og alkohol – og hvilken rolle du som forælder kan spille.

Læs mere om kampagnen "Fuld af Liv"

Læs mere på Tryg Aalborgs hjemmeside

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)