Status for indsatsen for Antiradikalisering

04. januar 2019
Nyt værktøj skal hjælpe med at vurdere bekymringer vedrørende radikalisering, hvilket er med til at øge trygheden for borgerne i kommunen.

I Aalborg Kommune arbejder vi via SSP-samarbejdet systematisk med at forebygge radikalisering. Det er INFO-husets vurdering, at Aalborg Kommune fortsat er en tryg kommune, der ikke rummer miljøer, der fordrer ekstremisme. Vores præventive tilgang til problemstillingen gør, at vi har en konstant opmærksomhed rettet mod nye nationale såvel som internationale metoder, samt viden i forhold til forebyggelse og håndtering af radikalisering og ekstremisme.
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og Rambøll har i 2018 udgivet en kortlægning af kommunernes indsats mod at forebygge ekstremisme. I den forbindelse er der udviklet nye værktøjer, der skal styrke det eksisterende arbejde. Der er blandt andet udviklet et vurderingsværktøj, der skal hjælpe kommuner og politi til at foretage en 360 graders analyse og vurdering af en bekymring.
Aalborg Kommunes konsulenter er i efteråret i 2018 blevet uddannet i at anvende vurderingsværktøjet, hvilket er med til at sikre en systematisk og ensrettet tilgang, der styrker det nationale tværfaglige samarbejde.  

Det er vigtigt at påpege, at vi i Aalborg Kommune ikke oplever udfordringer i forhold til radikalisering og ekstremisme, hvilket i høj grad skyldes det tætte og forpligtende tværfaglige samarbejde, der eksisterer i forhold til børn og unges trivsel i kommunen.

Vi fortsætter det forebyggende arbejde, der skal sikre at vores børn og unge ikke rekrutteres til ekstremistiske miljøer således, at borgere i Aalborg Kommune fortsat oplever en høj tryghed.

Du kan læse mere om vurderingsværktøjet her

Billed Af Unge Mennesker

Læs mere om indsatsen på Tryg Aalborgs hjemmeside 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)