Sikkerhed på havnefronten

04. januar 2019
Sikkerhed og tryghed på havnefronten i Aalborg er et fokusområde med høj prioritet.

Udviklingsarbejdet med at gøre det endnu mere sikkert og trygt at færdes på og ved havnefronten i Aalborg forsætter. I løbet af 2018 er samarbejdet med bl.a. Nordjyllands Beredskab, Aalborg Universitet og mange flere fortsat med at videreudvikle bl.a. de termiske kameraer. Trygfonden har bevilget midler til, at vi kan fortsætte denne banebrydende forskning og udvikling.

Læs og se mere om arbejdet med termiske kameraer på DR’s hjemmeside, hvor de i marts 2018 havde et indslag om den høje sikkerhed og tryghed på havnefronten

Den attraktive og tryghedsskabende udvikling af byens oase har bl.a. fået Københavns Havn til at komme på inspirationstur til Aalborg, for at høre om den positive udvikling og de mange tiltag, der er gjort, for at få sikkerheden og trygheden helt i top.

I løbet af sommeren var flyvevåbenets redningstjeneste forbi havnen og demonstrerede en redningsaktion. Der blev i den forbindelse givet gode råd om, hvad man kan gøre, hvis ulykken skulle ske.

Tovholder på indsatsen Henrik Jess Jensen fortæller, at teknologien allerede har vist helt enestående resultater. Konkret er der ved hjælp af de termiske og navigerbare kameraer, kombineret med samspillet af overvågningen ved Nordjyllands Beredskabscenters vagtcentral, reddet to menneskeliv fra druknedøden! Ved de to konkrete hændelser blev det muligt at lokalisere de tilskadekomne personer i Limfjorden på trods af, at de drev flere hundrede meter med strømmen fra det sted, hvor de faldt i fjorden. Dermed fik de to ulykker en lykkelig udgang med to reddede menneskeliv.  

Senest har Aalborg Kommune indgået en fadderaftale med TrygFonden om modtagelse af 44 nye og innovative stiger som i foråret 2019 monteres langs Aalborg Havnefront mellem Limfjordsbroen og Musikkens Hus. Redningsstigen lyser ved hjælp af solceller. Lysenheden er kalenderstyret, og den indbyggede styringsenhed sørger for at minimere strømforbruget, så stigen kan lyse hele året.  Stigen er innovativ ved dens opbygning og kan sammensættes i den længde, man ønsker. Stigens gummivanger er fleksible og eftergivende ved eksempelvis mindre påsejlinger og isskruninger.  

 Læs mere om indsatsen på Tryg Aalborgs hjemmeside

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)