Aalborgs DNA

14. januar 2019
Flere borgere oplever, at Aalborg Kommune er en tryg kommune

Colourbox24079142Aalborg Kommune har i forbindelse med visionsprocessen ”DNA Aalborg” modtaget udsagn fra Aalborg Kommunes borgere. Udsagnene stiller skarpt på Aalborg Kommune i dag og i fremtiden. Udsagnene er indsamlet i perioden 6. september – 10. november 2018 via datakilder, såsom borgerinterviews, inputbokse, Aalborg Kommunes facebookside, borgertopmødet, udvalgsmøder med videre. I databasen, som ses i nedenstående link, findes de udsagn som borgerne anser og kendetegner som Aalborgs DNA, herunder flere positive udsagn om borgernes oplevede tryghed. Ved afstemning ved borgertopmødet vedrørende Aalborgs DNA, blev følgende spørgsmål fremsat:
”Hvilke værdier synes du kendetegner os i Aalborg Kommune i dag?” Her svarede 31%, at ”Vi er en tryg kommune”.

Her kan du læse mere om Aalborgs DNA

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)