Tryghedsvandringer i fællesskab med Samrådene

20. december 2018
…….en vandring der understøtter trygheden

I forbindelse med den politiske behandling af Tryg Aalborg Version 2 blev der fremsat ønske om, at Udsatterådet og Tilgængelighedsudvalget fremover deltager i tryghedsvandringerne. Dermed bliver der mulighed for at få endnu flere perspektiver og problematikker belyst og drøftet under tryghedsvandringerne, så resultaterne af vandringerne får et bredere sigte.

På de faste møder mellem By- og Landskabsforvaltningen og de ca. 50 samråd i kommunen bliver det fremover et fast punkt på dagsordenen at drøfte eventuelle ønsker til gennemførelse af en tryghedsvandring.

I løbet af året har der været fremsat ønske om en tryghedsvandring fra et enkelt samråd, nemlig samrådet i Sønderholm. Vandringen blev gennemført i slutningen af oktober på en blæsende og kold efterårsdag med deltagelse af repræsentanter fra samrådet, Nordjyllands Politi samt repræsentanter fra flere forvaltninger fra Aalborg Kommune. Under vandringen blev flere problematikker med trafiksikkerhed, belysning og andre kommunale driftsopgaver påpeget og drøftet, og der blev fundet gode løsninger på en række af dem. 


Img 3098

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)