Status for indsatsen "Tryg Bydel"

20. december 2018
Tryg Bydel samskaber om ”Det Gode Naboskab” og forebyggelse af brand i fokus.

Trygheden er fortsat er høj i vores bydele, det skal vi fortsat være med til at understøtte. Samarbejdsparterne i indsatsen har ønsket at understøtte det gode naboskab. Dette er bl.a. sket ved et arrangement, der blev afholdt i Løvvangen, hvor Heidi fra ”En af os” kom og fortalte om, hvordan det bl.a. havde været for hende, at være beboer med en psykisk sygdom. Hun fik herunder nedbrudt nogle tabuer. Lignende arrangementer har også været afholdt i Grønneparken.

Nordjyllands Beredskab var i efteråret så venlige at komme og undervise beboere i Kvarterets Hus om forebyggelse af brand i boligen. Der blev bl.a. undervist i, hvordan man forebygger brand i køkkenet, samt hvad man kunne gøre, hvis uheldet var ude. Arrangementet var et godt eksempel på samskabelse mellem Sundby-Hvorup Boligselskab, Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab og Løvvang Samråd.

Samarbejdspartnerne vil i 2019 sætte fokus på bl.a. 1. hjælp, hjertestarter, viden om demens og forebyggelse af ulykker. Herudover er der primo januar taget initiativ til et arrangement i samarbejde med beboerkonsulent i Himmerlands Boligforening, Nordjyllands Politi, Beredskabsforbundet og Netværkskoordinatorerne, Aalborg Kommune. Arrangementet er for boligsociale medarbejdere. Det handler om, hvordan man som beboer kan være med til at understøtte sikkerheden og trygheden i boligområderne ved at forebygge ulykker. Et arrangement, der kan være grundlag for yderligere facilitering og udbredelse i Aalborg Kommunes by- og boligområder.

Billede af brandøvelse.jpg

Læs mere om indsatsen Tryg Bydel

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)