Samråd for Børn og Unge

20. december 2018
Der er lavet en evaluering om gevinsten ved det tætte samarbejde mellem Aalborg Kommune, praktiserende læger og Psykiatrien.

Ud fra analysen i evalueringen, er det vurderingen, at flere børn og unge hurtigere får den rette indsats. Hvis ikke Samrådet var etableret, ville lægen ofte være i tvivl om, hvor barnet/den unge kan modtage den rette hjælp. Heri vil der være stor risiko for, at den mest optimale indsats ikke bliver igangsat. 
Overordnet er vurderingen derfor, at børnene og de unge modtager anbefaling til den fagligt mest optimale indsats og hjælp.

Herudover kan følgende nævnes

  • En del børn, har fået den rette hjælp og er kommet i bedre trivsel. Dette ud fra det udgangspunkt, at mange børn er i svær mistrivsel og udgangspunktet derfor er vanskeligt.

  • De involverede parter i Samrådet oplever alle, at Samrådet giver børn og unge mulighed for en hurtigere vej til den rette indsats og hjælp.

  • 10 ud af 16 læger, vurderer at Samrådets anbefaling var nyttig for det videre arbejde med barnet/den unge.

  • 14 ud af 16 læger mener, at der er et behov for et forum som Samråd for Børn og Unge.  

 Grafik

Det gode samarbejde fortsætter derfor i 2019, hvor vi fortsat vil arbejde på at skabe tryghed og trivsel for børn og deres forældre. 

Læs mere om Børne- og Ungesamråd

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)