Patientens Team

20. december 2018
Psykiatrien er i fuldgang med at implementere og udvikle samarbejdsformen – Patientens Team.

I tæt samarbejde med regionens kommuner, brugere og andre samarbejdspartnere, blandt andet politiet, planlægges og afholdes der fælles temadage, hvor der brobygges og skabes relationer på tværs af sektorer med patienterne i centrum.

Psykiatrien tror på, at ved at udvikle et endnu tættere samarbejde med fokus på, at den centrale part er patienten og dennes pårørende, skabes mere tryghed og sammenhæng i patientens forløb.

For at nå dette mål har brugere eller såkaldte ”peers” været en central aktør på disse dage, hvor de har deltaget på dagene sammen fagprofessionelle.

En fælles temadag mellem Aalborg Kommune og Klinik Psykiatri Syd er under planlægning og afholdes næste år.

I januar kickstartes der et nyt fælles projekt mellem fire kommuner og Klinik Psykiatri Syd, hvor Aalborg Kommune bliver en af de centrale partnere, sammen med Psykiatrien. Formålet med projektet er at vi blandt andet igennem udvikling af Patientens Team, skal arbejde på at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser i Psykiatrien.

Img 7343

Hele Psykiatrien vandt i år Patienternes Pris

Bred anerkendelse af Psykiatrien: Tidligere år er Patienternes Pris gået til én bestemt afdeling – men i år er det anderledes - Det er Psykiatrien samlet, der modtager den ærefulde pris.

Det er den bedste pris, man kan få, var min spontane reaktion, da jeg blev bekendt med, at det i år er os i Psykiatrien, der opnår denne anerkendelse, og jeg er særligt glad for, at vi er fælles om prisen, siger psykiatridirektør Anette Sloth - og tilføjer:

"1000 tak til alle i Psykiatrien for jeres indsats! I mødes dagligt af mange udfordringer, krav og forventninger, men alligevel lykkes I med at fastholde et højt fagligt niveau og drage omsorg for både patienter og pårørende. Det viser de indstillinger, Psykiatrien har fået."

 Læs mere om Patientens Team

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)