Bekymrende fravær i skolen

19. december 2018
Jo tidligere der sættes ind over for fraværet, jo større er muligheden for at få eleven tilbage i god trivsel…
Billede af ung pige

Indsatsen i forhold til bekymrende fravær sikrer, at der reageres tidligt, hvis børn eller unge ikke trives.

Målet er, at børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres.

Jo højere fravær eleven har haft i 9. klasse, jo lavere er elevens karaktergennemsnit, og dermed er den unges overgang til ungdomsuddannelse allerede udfordret.

Vi ved, at der er sammenhæng mellem mistrivsel og højt elevfravær, og der er mange parametre, der kan spille ind, når et barn ikke trives. Fra kommunens egen rusmiddelundersøgelse er der en dokumenteret sammenhæng mellem fravær og f.eks. pjæk fra skolen, det at føle sig stresset, og at synes dårligt om at gå i skole forøger sandsynligheden for, at den unge oftere drikker alkohol eller bliver dagligryger.

Derfor er det vigtigt at arbejde med barnet i sin helhed, og det betyder samarbejde med mange parter i barnets liv; barnet selv, forældre og netværk, skole, Trivsels– og SSP-forum på almen- og specialområdet.

Dette tværfaglige samarbejde styrkes kontinuerligt med det sigte, at der reageres tidligt. En tidlig indsats er forebyggende i forhold til mistrivsel, og er derved tryghedsskabende for såvel den unge som dennes omgivelser.

Læs mere om bekymrende fravær på Tryg Aalborg.dk

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)