Status for co-creation initiativet ”Et trygt natteliv”

08. november 2018
Nye resultater i Aalborgs natteliv og fortsat fokus på tryghed gennem samskabelse.
Billede af co-creation fra diskotek

Initiativet tilpasses fortsat udviklingen i Aalborgs natteliv og der inddrages nye aktører efter behov. I den forbindelse har henvendelser fra borgere medført, at der er startet en ny platform: ”Respekt for fællesskabet”, som har fokus på en positiv adfærd i nattelivet. Platformen er på nuværende tidspunkt primært drevet af frivillige. 

De øvrige platforme i initiativet forløber planmæssigt, og arbejder fortsat med trygheden i nattelivet ud fra forskellige perspektiver herpå. Der bliver således løbende foretaget fysiske ændringer, som kan have en positiv afsmitning på trygheden. Der har for andet år i træk kørt en kampagne, der oplyser om konsekvenserne ved at besøge nattelivet, hvis den unge er under 18 år. I tråd hermed arbejder ”Positive fællesskaber” på alternative muligheder for netop denne gruppe.

De næste store skridt i initiativet er at få løst opgaven omkring oprettelse af en forening for nattelivet og udarbejdelse af et udkast til indhold og design af informationsskærme. Endvidere er en organiseret, tryg og sikker hjemtransport fra nattelivet fortsat et fokuspunkt. Nattillæggene i busserne afskaffes primo november, og de fremsatte ideer fra aktørerne vedr. en organiseret hjemtransport i nattelivet er blevet fremlagt for arbejdsgruppen for BRT bussen.

Læs mere om indsatsen "Et trygt natteliv"
 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)