Status Aalborg FRI-TID

26. november 2018
Forebyggelse af ensomhed skaber tryghed.

I Aalborg FRI-TID har 2018 stået i udviklingens tegn. Fra januar 2018 blev Aalborg FRI-TID en fastforankret og tværgående enhed i Aalborg Kommunes Handicapafdeling, der skal understøtte alle fem fagcentre i Handicapafdelingen i at arbejde med frivillighed, for at forebygge ensomhed og socialeksklusion og derved skabe mere tryghed hos personer med fysiske og kognitive handicaps.

Det har betydet, at endnu en koordinator blev ansat i afdelingen fra 1. juni 2018. Hvilket giver mulighed for, at der på sigt kan skabes ikke betalte relationer og tryghed for mange flere personer med handicap. I sidste halvår af 2018 har koordinatorteamet haft fokus på at blive klogere på den udvidede målgruppe og hvordan frivilligbegrebet kan udvides. Vi er derfor i samskabelsesdialog med personer med forskellige typer af handicap, frivillige, samt ledere og medarbejdere i Handicapafdelingen.

Billede Af Damer Til Moede

Aalborg FRI-TID afholder udviklingsworkshop

Læs mere om Aalborg FRI-TID 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)