Intro for flygtninge

02. november 2018
Færre nyankomne flygtninge og justeringer i indsatsen.

Der er kommet væsentligt færre flygtninge og familiesammenførte i 2018, end de foregående tre år.

I 2018 har Aalborg Kommune pr. 20. december taget imod 63 flygtninge og 65 familiesammenførte til flygtninge, 6 børn af flygtninge/familiesammenførte er født her i landet. Udlændingestyrelsens kvote for Aalborg Kommune lyder på, at vi skal forvente at få visiteret blot 3 flygtninge i 2019. Hertil kommer familiesammenføringer til herboende flygtninge. Dette står i stor kontrast til perioden 2015-2017, hvor Aalborg Kommune har taget imod 400-500 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge hvert år.

Det faldene antal nyankomne betyder en justering af indsatsen. De lejemål, som tidligere er blevet brugt som gennemgangsboliger, dvs. midlertidig indkvartering af enlige flygtninge er udfaset, da det nu er muligt at finde en permanent bolig til alle fra starten. Det fælles introforløb i den første måned for nyankomne flygtninge er ændret, så der i stedet afholdes individuelle samtaler. Fokus er dog fortsat det samme; i fællesskab at skabe en god, tryg og meningsfuld velkomst. I løbet af den første måned sker afklaring af den enkeltes personlige og faglige ressourcer, der sikres hurtig opstart på danskuddannelse, og der introduceres til arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktik. For familier samarbejdes der om tryg opstart i dagtilbud og/eller skole. Herudover introduceres de mange frivillige foreninger og fritidstilbud samt lokale netværk som den enkelte kan have glæde af.  

Selvom antallet af nyankomne er faldet markant, så er der fortsat en omfattende og vigtig integrationsindsats i gang ift. de flygtninge og familiesammenførte, som er kommet i perioden 2014-2017. Det er gået godt i Aalborg Kommune med integrationsindsatsen – efter 2 års ophold i kommunen er lidt over 25 procent af de nyankomne blevet selvforsørgende gennem arbejde eller start på uddannelse. Efter 3 års ophold er dette tal steget til lidt over 50 procent. Ca. 660 personer er fortsat i gang med integrationsprogram mhp. at blive selvforsørgende.

Eritrianske Faellesspisning 2

Eritriansk fællesspisning, Lokalsamfundet Bygger Bro

Er du nysgerrig ift. integrationsindsatsen, så kan du læse flere detaljer i punkt 7 i referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde d. 30. oktober 2018

Læs mere om introforløb for flygtninge

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)