Demensvenligt Aalborg

20. november 2018
Øget viden og samskabelse om demenssygdomme skaber tryghed

Der arbejdes hele tiden med at skabe øget forståelse og viden om demens blandt Aalborg Kommunes borgere, for at skabe et mere trygt Aalborg for de borgere, der lever med en demenssygdom. Dette gør vi bl.a. via samskabelse og inddragelse af samarbejdsparter, borgere og civilsamfund på mange fronter. De seneste to tiltag, har dels været et samarbejde med Netværkskoordinatorerne om at uddanne boligsociale medarbejdere som demensvenner og tilbuddet om at facilitere flere uddannelser i boligområderne for at understøtte trygheden. Der har ligeledes været et samarbejde med Himmerland Boligforening om et 3 timers undervisningsforløb for deres 71 varmemestre og ejendomsserviceteknikere.
Undervisningsforløbet bar titlen ”Få mere viden om demens, advarselstegn på demens, og hvordan kan man imødekomme mennesker med en demenslignende adfærd.” Et forløb, der bl.a. indbefatter fakta om demenssygdomme, og hvorledes man imødekommer beboere med demens, for at understøtte trygheden i deres boligforening.
Efterfølgende er der lavet lignede aftaler med 2 andre boligorganisationer; Lejerbo og Alabu.

Vi arbejder løbende på at udbrede kendskabet til de indsatser, der findes for demente og deres pårørende. Dette gør vi bl.a. på den årlige Huskedag på Nordkraft, som er arrangeret af Aalborg kommunes Videnscenter for Demens:

”For os er det vigtig at få formidlet viden om demens til så mange borgere som muligt i Aalborg, så de borgere og pårørende, som må leve med en demenssygdom møder større forståelse i hverdagen, og kan føle sig mere tryg”.

Et nyt tiltag er ”Aktiv med demens” et åbent aktivitets- og rådgivningscenter på Hjulmagervej i Aalborg, et samarbejde med 7 andre nordjyske kommuner.

Antallet af demensvenner er snart oppe på 7000 i Aalborg Kommune, hvilket var målet med udgangen af 2019, så måske vi når de 8000 til den tid.

Læs mere om demensindsatser 

Demensvenner Himmerland Boligselskab 3

Demensvenlige varmemestre og ejendomsserviceteknikere fra Himmerland Boligforening

Img 2990B

Demensvenlige boligsociale medarbejdere fra Alabu, Plus Bolig, Vivabolig, Sundby-Hvorup Boligselskab, Himmerland Boligforening, Aalborg Sundhedscenter og Netværkskoordinatorerne, og årets Demensven Karin Boye Nielsen.

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)