Byens rum og pladser

13. november 2018
”Et frugtbart samarbejde har skabt nedgang i adfærd, der skaber utryghed og nedgang i borgerklager, og henvendelser om utryghedsskabende adfærd.”
Billede fra J.F. Kennedys Plads i Aalborg

Efteråret er kommet, det gode vejr er væk og sæsonen for ophold på byens rum og pladser er så småt ovre. Denne sommer har vi oplevet færre klager og henvendelser om adfærd, der skaber utryghed i området omkring Arkivpladsen, Medborgerhuset og Frederikstorv.
Det er rigtigt positivt, da det netop har været formålet med den særlige indsats – bl.a. ansættelsen af en hellestedsmedarbejder, samt den opsøgende dialog med de erhvervsdrivende og beboerne i området.

Der har også været færre socialt udsatte borgere i områderne, fordi de har opholdt sig andre steder i byen. Der blev blandt andet sat ekstra bænke op på Teglgårdsplads, og der har været udvidede åbningstider på værestedet Hjerterforrummet på Østerbro.
En anden indsats er, at politiet har haft et særligt fokus på illegale udlændinge, som har opholdt sig i områderne. Ligesom Kirkens Korshær har ændret tilgang til arbejdet med illegale udlændinge, og haft en opsøgende indsats uden for egen matrikel.

I juli åbnede der et hellested i Kildeparken. Forhåbningen var, at en del af de socialt udsatte, der opholder sig på Kennedys Plads ville søge herhen. De meldinger Center for Sociale Indsatser har fået, og det medarbejderne selv oplever er, at der stadig er mange, der opholder sig på Kennedys Plads. Center for Sociale Indsatser må derfor konstatere, at der ikke har været så stor en søgning til Hellestedet som håbet. Det har dog aldrig været forventningen, at de udsatte borgere fra den ene dag til den anden ændrede opholdssted.

Når centrets medarbejdere spørger de socialt udsatte fortæller de, at de er glade for at være på Kennedys Plads, fordi der er liv, og fordi de her føler sig som en del af byens liv. De omkringliggende beboere og erhvervsdrivende ved Kennedys Plads oplever altså desværre stadig en adfærd, der skaber utryghed.

Der vil således også i 2019 være stor fokus på netop det område i byen. Det vil forsat kræve et tæt samarbejde med politiet, og de frivillige sociale organisationer som for eksempel Frelsens Hær, der har fået bevilget penge til madudbringning til hellestedet i Kildeparken.
På et tidspunkt begynder man arbejdet med at etablere busbanen på Kennedys Plads, og det vil alt andet lige betyde, at gruppen af borgere vil søge et andet sted hen. 
De forskellige indsatser skal sikre, at vi er på forkant med, hvad der sker i forhold til de udsatte, så de forhåbentlig i langt højere grad vil anvende hellestedet i Kildeparken, så der også på Kennedys Plads vil være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.

Læs om indsatsen på Tryg Aalborg.dk

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)