Hellested til byens hjemløse og socialt udsatte

31. juli 2018
Torsdag den 12. juli var der indvielse på det første hellested til Aalborgs udsatte borgere.

 Hellestedet ligger i Kildeparken og er tænkt som et alternativ til Kennedys Plads, hvor de udsatte får deres eget område. Der er bygget halvtag, sat borde og bænke op, og senere kommer flere elementer til, der skal være med til at gøre hellestedet attraktivt for byens udsatte borgere.

Det har været vigtigt, at de socialt udsatte selv var involverede i processen. Derfor har der hen over foråret 2018 været afholdt møder med alle parter - beboerne, erhvervsdrivende og repræsentanter fra de udsatte borgere. Derudover er der etableret et endnu tættere samarbejde med de frivillige sociale organisationer, Nordjyllands Politi, By- og Landsskabsforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Formålet er at få en koordineret indsats, hvor alle relevante parter sammen finder løsninger, der sikrer, at Aalborg fortsat opleves som et sted, hvor der er plads til alle.

Baggrunden for oprettelsen af hellestederne er et særligt politisk fokus i 2017, hvor der blev opstillet mål for en indsats, der skulle imødekomme et ønske fra de udsatte borgere selv, men også fra de erhvervsdrivende og øvrige beboere i midtbyen, som til tider oplevede utryghed og frustration. I tæt dialog med blandt andet Midtbyens Samråd blev der derfor drøftet at placere hellesteder på udvalgte pladser i byen.

Ud over hellestedet i Kildeparken er der planer om at etablere et område bag ved Hovedbiblioteket.

Hellestedet i Kildeparken har endnu ikke fået et navn, men ved indvielsen var der opstillet en boks, hvori de udsatte kunne lægge deres forslag. Endnu et tiltag, der er med til at understøtte, at hellestedet er deres helt eget.

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)