Pas på børnene på skolevejen

30. januar 2018
Flere end 5.300 blev taget i politiets kontroller ved skolevejen rundt i landet i uge 2.

I uge 2 gennemførte politiet målrettede indsatser i forbindelse med trafikanters adfærd ved skoleveje landet over. Ved kontrollerne på skolevejene blev der samlet set i uge 2 konstateret lidt over 5300 forseelser. Forseelserne dækker over hastighedsovertrædelser, at der ikke blev benyttet sikkerhedssele eller børn ikke var fastspændt, at der blev benyttet håndholdt mobiltelefon under kørslen, at biler havde mangelfuld eller forkert lygteføring.
Antallet af forseelser er desværre steget fra sidste år.

Der er derfor alt mulig grund til at gøre dit barn synligt og træne sikkerhed i trafikken med dit barn, og for at du selv er et godt eksempel i trafikken - for dit barns sikkerhed og tryghed.
 Politikontrol Skolevej

Fotograf: Rådet for Sikker Trafik

Læs mere om politiets indsats ved skoleveje

 

Del indhold