De første 100 af i alt 740 Tryghedsambassadører er nu uddannet i Hjemmepleje Aalborg

26. oktober 2015
Hjemmepleje Aalborg er i gang med et omfattende projekt, som skal være med til at øge borgernes tryghed i hjemmet

Tryghedsambassadoer

Gennem et 7 dages uddannelsesforløb i samarbejde med AOF Nord og Beredskabscenter Aalborg får medarbejderne i Hjemmepleje Aalborg en særlig uddannelse, som giver dem redskaber til, sammen med borgeren at forebygge skader i hjemmet. Med særlige fokus på faldulykker og brandsikkerhed.

Medarbejderne vil efter endt kursus udføre et Tryghedsbesøg hos de borgere som de kommer ved i forvejen, her vil de efter en særlig tjekliste gennemgå boligen og sammen med borgeren aftale, hvilke tiltag der skal gøres, for at boligen kan blive endnu mere sikker.
Borgeren vil herefter modtage besøg fra en servicemedarbejder, som vil hjælpe med at udføre nogle af de mindre ting, som skal gøre boligen mere sikker.

Det kan være opsætning af en røgalarm, skifte en pære eller batteri, reducere risikoen for fald ved at flytte eller fastgøre løse tæpper etc.
Er der brug for et mere omfattende arbejde, som skal udføres af fagprofessionelle, skal borgerens selv foranstalte dette.
Som afslutning på besøget vil borgerne modtage et bevis for, hvad der er gennemgået i boligen og hvad der er udført.

Medarbejderne gennemgår som afslutning på uddannelsen en nødbehandlermodul, som gør medarbejderne i stand til at handle på akutte opståede skader eller sygdomssituationer.

Uddannelsen løber frem til foråret 2017, hvorfor nogle borgerne først vil få et Tryghedsbesøg af medarbejdere og servicemedarbejdere i løbet af 2017

Se video om uddannelsen

 

Del indhold