Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Samskabelse ved Godsbanearealet

Samskabelse ved Godsbanearealet

Den sociale Café Hjerterummet, der er et værested for borgere i udsatte positioner, er flyttet fra Østerbro til Jyllandsgade.

I dag er stedet således placeret centralt i det område, der kaldes Godsbanearealet.

Selvom Godsbanearealet efterhånden er blevet godt bebygget med både campusområde og beboelses- og erhvervsejendomme, er der stadig grønne og rekreative arealer tilbage. Disse benyttes selvfølgelig af områdets beboere, men også af for eksempel SOSU Nords studerende og Hjerterummets gæster.

For at understøtte, at de forskellige borgere føler sig trygge og oplever fredelig sameksistens i området, er Aalborg Kommune, Grundejerforeningen Godsbanearealet og Hjerterummet gået sammen om at skabe nogle kon-krete tiltag. I nærheden af Hjerterummet og delvist beskyttet af nogle træer er der således etableret en lille, overdækket plads med et bord-bænkesæt, hvor Hjerterummets gæster kan opholde sig i kortere tid i forbindelse med, at stedet åbner og lukker. Værestedets personale holder øje med pladsen og motiverer løbende stedets gæster til at opføre sig fredeligt og roligt i hele området.

Samtidig opsøger kommunens gademedarbejdere regelmæssigt Godsbanearealet, og den særlige byrumsmedarbejder er klar til at rykke ud med råd og vejledning, når der er behov. Endelig har Hjerterummet i samarbejde med grundejerforening og kommune afholdt Åbent Hus for værestedets naboer. Det overordnede formål har været at bygge bro og skabe gensidig forståelse og respekt mellem naboer og værestedsgæster for på den måde at lægge kimen til, at der kan opstå gode og trygge relationer på tværs og fortsat være trygt og roligt i området.

Fremover vil Aalborg Kommune, grundejerforeningen og Hjerterummet holde en tæt kontakt. På den måde vil man nemt kunne sætte hurtigt ind med nye, fælles tiltag, hvis der bliver brug for det.

Læs mere om indsatsen, Borgere i socialt udsatte positioner i byens rum

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Aalborg Kommune
Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen