Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Nedsættelse af fartgrænsen til 40 km/t i landsbyerne Lillevorde, Fjellerad og Gunderup

Nedsættelse af fartgrænsen til 40 km/t i landsbyerne Lillevorde, Fjellerad og Gunderup

Aalborg Kommune ønsker at fredeliggøre boligområder og gøre trafikken mere tryg og sikker. Derfor sænkes hastigheden nu i tre af kommunens mindre byer.

Aalborg Kommune indgår i Vejdirektoratets forsøgsordning, som giver kommunerne mulighed for at indføre en hastighedsgrænse på 40 km/t i byer. I Aalborg Kommune sker det helt i tråd med indsatserne i Handlingsplan for Mobilitet 2040, der er Aalborg Byråds samlede plan for udviklingen af fremtidens mobilitet.

Aalborg Kommune har på baggrund af adskillige borgerhenvendelser samt input fra de lokale samråd udpeget de tre oplandsbyer, der indgår i projektet, nemlig Lillevorde, Fjellerad og Gunderup. Byerne er herefter gennemgået i samarbejde med Nordjyllands Politi for at vurdere mulighederne for en lavere fartgrænse og behovet for fartdæmpning i den forbindelse.

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen udtaler:
"Jeg er glad for, at vi nu kan efterkomme mange lokale borgeres ønske og sænke farten i de tre udvalgte landsbyer, så vejene bliver tryggere og sikrere at færdes på - for alle trafikanter. Jeg håber, det giver flere lyst til at vælge cyklen til de korte ture i stedet for at tage bilen".

Øget trafiksikkerhed er dog ikke det eneste formål med at lette foden lidt fra speederen:
"Når vi sænker hastigheden, får vi ligeledes reduceret støjgenerne og ikke mindst rystelserne fra den tunge trafik, og dermed skaber vi et bedre miljø i områderne", siger rådmanden.

I den nærmeste tid anlægges der ekstra fartdæmpning i byerne, ligesom der justeres på afstribning og skiltning. Herefter vil det på alle veje i de tre byer være forbudt at køre hurtigere end 40 km/t.

Ved alle indfaldsveje opsættes der en zonetavle, der viser hastighedsgrænsen på 40 km/t, som så gælder, indtil man igen kører ud af zonen. Der er altså ikke tavler på alle veje inden for zonen.

"Vi håber, at tiltaget bliver taget godt imod i Lillevorde, Fjellerad og Gunderup, og at trafikanterne hurtigt vænner sig til den nye fartgrænse. De eksisterende vejforhold lægger i forvejen ikke op til høj fart, men for at minde bilisterne om fartgrænsen, etablerer vi strategisk placerede fartdæmpere indenfor zonerne. Vi skal jo huske på, at mobilitet er en af grundforudsætningerne for, at mennesker kan få et godt liv. For den enkelte er god mobilitet, at man i det daglige nemt kan komme rundt til hverdagens aktiviteter, og her er tid en afgørende faktor. Det kan - for nogen - være et irritationsmoment at skulle dæmpe farten, selvom det ofte blot drejer sig om få sekunders ekstra rejsetid, men god mobilitet handler også om at se ud over sit eget behov for at komme rundt. Det handler om at se mobilitet i et bredere perspektiv. Vores vaner kan nemlig til tider blive en udfordring i forhold til at sikre en god mobilitet for alle" - slutter rådmand Jan Nymark Rose Thaysen.

Yderligere fakta om forsøget i de tre landsbyer

Lillevorde:

  • Der er i forvejen fartdæmpning i Lillevorde
  • Der anlægges yderligere en hævet flade midt i byen

Fjellerad:

  • Der er i forvejen fartdæmpning i Fjellerad
  • Der anlægges yderligere et bump på Vaarstvej tæt på Hadsund Landevej for at tydeliggøre fartgrænsen
  •  Den eksisterende zone med 30 km/t omkring skolen og hallen fastholdes

Gunderup:

  • Der er i forvejen fartdæmpning i Gunderup Der anlægges yderligere to bump, ét i hver ende af Gunderupvej

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Aalborg Kommune
Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen