Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Nattelivszone i Aalborg forlænges

Nattelivszone i Aalborg forlænges

Nordjyllands Politi forlænger nattelivszonen i Aalborg midtby, så denne nu gælder frem til og med den 3. november 2025.

Nattelivszonen i Aalborg midtby blev etableret i november 2021 og bliver nu forlænget, så den gælder frem til og med den 3. november 2025.

Politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi begrunder beslutningen således:

”Nordjyllands Politi har besluttet at forlænge nattelivszonen i foreløbig to år, da den har vist sig at være et godt værktøj til at øge trygheden for både nattelivsgæster og beboere i området. Zonen giver os mulighed for at bortvise personer, der har fået et nattelivsforbud i forbindelse med en dom for eksempelvis vold eller andre forseelser i relation til nattelivet.”

Selve placeringen af nattelivszonen ændres der ikke ved, da den nuværende stadig dækker den mest aktive del af nattelivet.

Nordjyllands Politi arbejder tæt sammen med Aalborg Kommune og en række andre aktører om et trygt og sikkert natteliv. Her er regelmæssig tilstedeværelse – både uniformeret og i civil – en del af løsningen sammen med politiets tryghedsskabende tv-overvågning af Aalborg midtby.

Se nattelivszonen i Aalborg

Fakta om nattelivszoner

Siden den 1. juli 2021 har det været muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet for eksempel vold i nattelivet, at færdes og tage ophold på serveringssteder, der serverer stærk alkohol, over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet 24.00-05.00.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:

Overtrædelser af straffeloven vedrørende personfarlig kriminalitet og hærværk
Overtrædelser af lov om knive og blankvåben
Overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer
Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Ud over muligheden for at idømme personer, der har begået kriminalitet som for eksempel vold i nattelivet, et forbud, har politiet per. 1. juli 2022 også fået mulighed for at give et påbud til personer, der i nattelivet skaber utryghed. Med et påbud bliver de personer bedt om at forlade en eller flere nattelivszoner frem til klokken 05 den følgende morgen.

Læs om nattelivszoner i andre politikredse og generelt

Pressens kontakt:

Claus Danø, politiinspektør, Nordjyllands Politi, telefon 2269 1083

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune
Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen