Skip til hoved indholdet
    Hjem Liste over nyheder på Tryg Aalborg Camp Ung team vil udvide dialogen om at være ung

Camp Ung team vil udvide dialogen om at være ung

Et hold medarbejdere fra fritidscentrene er klar til at guide folkeskolens ældste elever og deres forældre gennem Camp Ung. Et forløb, der forstærker dialogen om blandt andet alkohol – og de vigtige fællesskaber.

Alle 7., 8. og 9. klasser i Aalborg Kommune vil i det kommende skoleår få én eller to dage, hvor klassen er omdannet til Camp Ung. Her vil de, sammen med en facilitator fra Camp Ung teamet, arbejde med at finde deres eget ståsted i forhold til de mange valg, de skal træffe i ungelivet. For eksempel i forhold til rusmidler og de mange typer af fællesskaber, man kan søge ind i. Eller trække sig fra.

Deres forældre bliver en del af campen to aftener, i henholdsvis 7. og 8. klasse. Forældrene vil få præsenteret data om, hvordan det står til med trivsel og tryghed i netop deres barns klasse. Og de vil blive inviteret med i en åben dialog om, hvordan de som forældre kan støtte deres barn igennem overgangen fra barn til ung. For eksempel ved at have en tydelig holdning til unge og alkohol, og ved at tale med deres barn og indgå aftaler.

Afløser Forebyggelsesseminarer

Camp Ung er en videreudvikling af de Forebyggelsesseminarer, som fritidscentrene har stået for i en årrække, på 6. årgang og 8. årgang. Forebyggelsesseminarerne har understøttet en positiv udvikling blandt Aalborg Kommunes unge, med senere alkoholdebut, lavere alkoholforbrug generelt, færre rygere og færre, der prøver at ryge hash.

Det nye forløb med Camp Ung bevarer den evidensbaserede og systematiske tilgang, der har kendetegnet Forebyggelsesseminarerne. Det er nemlig vigtigt at videregive data om unges adfærd og holdninger, da mange elever i udskolingen går rundt med skæve billeder af, hvad der er "normalt".
”Vi ved fra mange undersøgelser, at unge nemt danner det, vi kalder flertalsmisforståelser. De tror for eksempel, at andre unge drikker alkohol hver weekend, eller at andre unge ikke gider være sammen med deres forældre. Begge dele er forkert, og det er vigtigt at få justeret sit verdensbillede, når man er ung og gerne vil være som de andre,” siger Denise Bakholm, centerchef i Center for Tværfaglig Forebyggelse, der har det overordnede ansvar for Camp Ung.

Digitale medier og dialog

De tre partnere i Camp Ung - fritidscentre, skoler og politi - har ønsket mere plads til digitale medier og til dialog. De vigtige snakke om ungelivet på nettet varetages blandt andet af De Sociale Medieambassadører, der har to lektioner på 7. årgang.

Politiet kommer forbi på 8. årgang og snakker med de unge om, hvordan kriminalitet kan ændre en livsbane i negativ retning, og hvordan man kan støtte sig selv og andre i at sige nej til kriminelle handlinger.
"Det er et vigtigt mål at formidle nyeste viden om ungelivet til de unge selv og deres forældre", fortæller konsulent Mia Juul Bolduc, Center For Tværfaglig Forebyggelse.
”Men der er også afsat god tid til dialog mellem de unge – mellem forældrene – og mellem de unge og forældrene. Vi vil gerne udvide snakken om de dilemmaer og svære overvejelser, man kan stå i, både som ung og som forælder,” siger Mia Juul Bolduc.

De unge vil gerne sætte ord på

Maria Morville, der er ansat på Fritidscenter Forbinderen i Nørresundby, er én af de nye Camp Ung facilitatorer. Hun glæder sig til at komme ud med det nye forløb.

”Det er min erfaring, at unge og forældre gerne vil sætte ord på det, de er optaget af – og måske er i tvivl om. Og at de gerne vil lytte til hinanden, hvis rammen er tryg og imødekommende. Jeg vil gøre mit bedste for, at Camp Ung bliver et inkluderende fællesskab, hvor unge og forældre får mulighed for finde deres eget ståsted, med egne værdier og holdninger, i en ny og vigtig livsfase.”

Et tættere team

Forebyggelsesseminarerne var fordelt på et stort antal facilitatorer, der havde forholdsvis få seminarer ude på skolerne. Det nye Camp Ung team består af 19 facilitatorer, der arbejder tæt sammen.

”Vi vil løbende rette indholdet til, så det bedst muligt rammer de unges og forældrenes behov. Og kvalificere med ny forskning og nye undersøgelser om danske unge og deres trivsel,” slutter Mia Juul Bolduc.

Læs mere om indsatsen Camp Ung

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Aalborg Kommune
Børne- og Familieafdelingen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Telefon: 99 82 34 20
CVR-nummer: 29189420
Tovholder Aalborg Kommune: Karen Sander Graven-Nielsen
Tovholder Nordjyllands Politi: Knud U. Rasmussen