Et trygt natteliv

Mål: Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at vi med en fælles, helhedsorienteret og koordineret indsats fastholder og sikrer, at borgerne fortsat oplever en høj grad af tryghed i nattelivet. 

Tværfagligt samarbejde for at sikre tryghed i nattelivet

Et Trygt Natteliv er en platform under Tryg Aalborg, der arbejder for at sikre det gode og trygge natteliv i Aalborg med særligt fokus på Jomfru Ane Gade og de omkringliggende gader. Tidligere har netværket arbejdet ud fra arbejdsmetoden ”co-creation”, hvor aktørerne inden for forskellige arbejdsgrupper har opnået resultater for at styrke trygheden i nattelivet. Eksempelvis gennem opsætning af flere lygter i utryghedsskabende gyder, opsætning af skraldespande for at sikre en ren gade eller ved indsatser rettet mod unge for at udbrede kendskabet til alternative ungdomsmiljøer uden fokus på alkohol. Der er ligeledes blevet opsat kameraer i og omkring Jomfru Ane Gade, både til gavn for politiets efterforskningsarbejde samt for den generelle tryghed.

I dag er Et Trygt Natteliv overgået til et dynamisk netværk, der arbejder ad hoc med konkrete problemstillinger samt halvårligt mødes til netværksmøder for at sparre og diskutere nye, gode tiltag i arbejdet for at sikre trygheden i Aalborgs natteliv.

Hvad gør vi allerede?

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune gør en stor indsats for at sikre, at nattelivet i Aalborg Kommune er sikkert og trygt at færdes i. Dels via opsøgende indsatser og dels føres der generelt et højt kontroltryk i nattelivet, ligesom der gennemføres løbende målrettede indsatser, der tilpasses de aktuelle udfordringer i nattelivet. 

Politiet har allerede nogle tætte samarbejdspartnere i Aalborg Kommunes natteliv. Et stærkt samarbejde mellem bl.a. restauratører, natteravnene og dørmænd er essentielt, idet en fælles indsats giver de bedste resultater for at fastholde og øge trygheden i nattelivet. Det er disse samarbejdspartnere, der er en del af det dynamiske netværk og deltager i netværksmøder med sparring og vidensdeling, ligesom aktørerne ad hoc indgår i forskellige samarbejder, når der opstår konkrete udfordringer i relation til nattelivet.

Af relevante aktørgrupper, der enten indgår i netværket eller kan inddrages ad hoc, kan nævnes

 • Aalborg Kommune
 • Reden Aalborg
 • Den Sociale Skadestue
 • De Frivilliges Hus
 • DanTaxi
 • Natteravnene
 • Restauratører i Jomfru Ane Gade
 • Dørmand i Jomfru Ane Gade
 • Visit Aalborg
 • Arriva Danmark
 • Nordjyllands Trafikselskab
   

Fokus på forebyggelse og hurtige indsatser på tværs af myndigheder

Nogle udfordringer i nattelivet løses gennem forskellige målrettede indsatser fra Nordjyllands Politi. Det kan eksempelvis være ved øget patruljering i utryghedsfremmende områder, forebyggende samtaler med unge under 18 år eller gennem særligt fokus på rusmidler i nattelivet. Andre udfordringer kræver et tværsektorielt samarbejde med en eller flere af de mange samarbejdspartnere, der indgår som en del af Trygt Nattelivs netværksgruppe. Trygt Natteliv er således et af de mange eksempler på, at Nordjyllands Politi arbejder efter standarden for community policing ved at inddrage andre, relevante aktører i løsningen af fælles udfordringer i relation til nattelivet. Disse opgaver kan eksempelvis handle om fysiske ændringer af byrummet, brede forebyggelseskampagner eller øget uddannelse af nattelivsaktører

Tovholder
Per Jørgensen
Lars Kresten Brøndberg

Print alle punkter

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)