Et trygt natteliv

Mål: Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at vi med en fælles, helhedsorienteret og koordineret indsats fastholder og sikrer, at borgerne fortsat oplever en høj grad af tryghed i nattelivet. 

Iværksætte og udbygge aktiviteter for et trygt natteliv

I co-creation initiativet ”Et trygt natteliv” samarbejder Nordjyllands Politi med særligt udvalgte lokale aktører om trygheden i nattelivet i Aalborg. Der anvendes en ny tilgang til samarbejdet, hvor en lang række aktører, involveres og aktiveres til at definere fælles udfordringer og skabe nye helhedsorienterede og holdbare løsninger på tværs af aktørerne. Netværket er dynamisk og der vil løbende blive arbejdet med nye udfordringer, skabes nye løsninger og involveres nye aktører. 

Med co-creation kan vi imødekomme nogle af udfordringerne i Aalborgs natteliv og gøre det muligt, at få løst udfordringer som vi ikke kan løse alene. 

Hvad gør vi allerede på området

Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune gør en stor indsats for at sikre, at nattelivet i Aalborg Kommune er sikkert og trygt at færdes i. Dels via opsøgende indsatser og dels føres der generelt et højt kontroltryk i nattelivet, og der gennemføres løbende målrettede indsatser, der tilpasses de aktuelle udfordringer i nattelivet. 

Politiet har allerede nogle tætte samarbejdspartnere i Aalborg Kommunes natteliv. Et stærkt samarbejde mellem bl.a. restauratører, natteravnene og dørmænd er essentielt, idet en fælles indsats giver de bedste resultater for at fastholde og øge trygheden i nattelivet. 

Hvad skal vi have fokus på

Et fælles fokus bliver fortsat, gennem co-creation samarbejdet, at undersøge mulighederne for nye tryghedsskabende initiativer og indsatser i nattelivet.

Tovholder
Claus Serup

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)