Tryghedsambassadører

Mål: Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune

I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på at underbygge sikkerheden og trygheden i de hjem som Hjemmepleje Aalborg og Rengøringsenheden kommer i. 

Tryghedsbesøg skaber tryghed

Hjemmepleje Aalborg og Rengøringsenheden i Aalborg Kommune, har i samarbejde med Nordjyllands Beredskab, AOF, TrygFonden og FOA uddannet sine medarbejdere som tryghedsambassadører.

Medarbejderne er med baggrund i uddannelsen blevet i stand til at gennemføre et tryghedsbesøg i borgernes hjem, hvor de har fokus på at spotte risici for brand og faldulykker. 

Hvad gør vi allerede på området

De fleste ulykker sker i hjemmet, derfor tilbyder Hjemmepleje Aalborg et gratis tryghedstjek til borgere, som modtager rengøring eller pleje fra Hjemmepleje Aalborg, Aalborg Kommune. Tryghedstjekket tilbydes for at øge opmærksomheden på brandforebyggelse og sikkerhed, herunder forebyggelse af faldulykker i hjemmet, og dermed skabe en endnu mere sikker og tryg dagligdag for borgerne. 

Hvad skal vi have fokus på

Der er uddannet 515 medarbejdere og der har været foretaget ca. 1700 besøg (primo 2018) af tryghedsambassadørerne. Fremover forventes det, at der gennemføres mellem 800 og 1000 tryghedsbesøg årligt. De uddannede medarbejdere vedligeholder og opgraderer deres uddannelser. Som en del af denne opgradering er der bl.a. indgået aftale om, at Nordjyllands Politi skal være med til at efteruddanne tryghedsambassadørerne i kriminalitetsforebyggelse.

Som en ekstra bonus tilbydes alle borgere gratis opsætning af røgalarm i hjemmet. Røgalarmerne finansieres af TrygFonden.

Læs om Tryghedsambassadørernes arbejde

Tovholder
Karin Boye Nielsen

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)