Tryg Online

Mål: Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at borgerne skal være trygge når de begiver sig ud i online universet. Med de mange digitale muligheder der findes i dag er det vigtigt, at borgerne er rustet til at kunne undgå de faldgruber, der kan være online.

Tryg Online – Forebyggelse af IT-Kriminalitet


Ny prioriteret indsats

Digital tryghed er en ny prioriteret indsats under Tryg Aalborg. Indsatsen blev godkendt af Styregruppen i 2019 og udrulles fra 2020. Den ledes af Nordjyllands Politi ved Knud U. Rasmussen, og er et samskabende projekt mellem Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands Politi.

 

Hvad gør vi allerede på området

Både Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands Politi gør allerede en del inden for online tryghed.  Der er allerede i stort omfang iværksat undervisning i god og tryg digital adfærd blandt børn og unge, med f.eks. ”Dit liv på nettet”, ”Den Sikre Side”, ”Sikker Chat” mv.

Dernæst er en indsats under udvikling, som Handicaprådet i Aalborg Kommune har foreslået. Indsatsen udvikles bl.a. via Rigspolitiets Landsdækkende Center for IT relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK), Aalborg Kommunes SSP-konsulenter og mange flere, således at vi kan favne bredt. Indsatsen bliver landsdækkende.

 

Hvad skal vi have fokus på

Formålet med indsatsen er, at sætte fokus på borgernes muligheder for selv at skabe trygge rammer i deres liv online. Indsatsen vil favne bredt, så alle borgere såvel unge som ældre, digitalt indfødte, forældregenerationen samt sårbare borgere m.fl. får bedre mulighed for at blive rustet og få øget modstandskraft. Indsatsen vil endvidere være en god indgang for fagprofessionelle som inspiration for oplæg/foredrag/viden mv. i relation til IT-forebyggelse.

Det forventes, at indsatsen så småt er klar i løbet af første kvartal 2020, men vil løbende blive udbygget. Det vil, i lighed med øvrige prioriterede indsatser, være en dynamisk indsats, der løbende vil blive tilpasset aktuelle fokuspunkter inden for IT relateret kriminalitet.

Print alle punkter

Tovholder
Morten Søndergaard

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)