Tryg Digital By

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at skabe en endnu mere tryg og demokratisk online samtale i Aalborg Kommune.    

Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har sammen med Nordic Safe Cities modtaget en bevilling fra TrygFonden til at igangsætte Tryg Digital By konceptet. Formålet er, at skabe en tryg digital by og styrke den demokratiske samtale i Aalborg. Det skal ske ved at kortlægge både de hadefulde, men også de sunde samtaler på nettet der, hvor gode normer for dialog og anerkendende tale er til stede, og på den baggrund udvikle og styrke nye og eksisterende forebyggelsesstrategier.
Tryg Digital By bygger på præmissen, at byen – kommune, SSP, skoler, klubber, politi og civilsamfund er afgørende aktører i det kriminalitetsforebyggende arbejde. De er tæt på borgerne, og kan være med til at gøre en forskel for den enkelte borgers tryghed og demokratiske engagement. Med projektet er ambitionen at nå ud til de fagprofessionelle, ledere, politi, lokalpolitikere og civilsamfundsaktører i Aalborg, og give dem viden og værktøjer til at sikre digital tryghed. De er i berøring med rigtig mange borgere gennem indsatser fx i skolen, med frivillige, klubberne og SSP. Derfor berører projektet ikke kun fagfolkene, men en bred gruppe af borgere. Målet er, at borgere i kommunen føler, at trygheden stiger i deres online fællesskaber, at hadet og polariseringen online mindskes på sigt, og at flere vil deltage i debatten online.
Dette vil vi opnå gennem følgende delmål:

  • Delmål 1: Nye indsigter om digital tryghed i Aalborg
  • Delmål 2: Digitalt paradigmeskifte for fagprofessionelle i Aalborg
  • Delmål 3: Centrale aktører i Aalborg ved, hvad der skal til for at skabe en sundere netadfærd
  • Delmål 4: Pilottesten leder til nationalt program

Hvad gør vi allerede på området

Både Region Nordjylland, Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune arbejder allerede med at sikre tryghed online. Der er allerede iværksat undervisning i god og tryg digital adfærd blandt børn og unge, med f.eks. ”Dit liv på nettet”, ”Den sikre side”, ”Sikker chat” og den prioriterede indsats ”Tryg Online”.

Tryg Digital By projektet skal supplere de eksisterende indsatser gennem brugen af en algoritme, der kan analysere samtalerne på nettet. Det skal styrke både det digitale og fysiske forebyggelsesarbejde gennem en forbedret systematisk tilgang. Ved brug af algoritmer indsamles data fra offentlige sociale medier, som danner et overblik over, hvad der kendetegner online samtalen i Aalborg. 

Hvad skal vi have fokus på

Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Nordic Safe Cities har indgået et partnerskab om at kortlægge Aalborgs digitale landskab gennem brugen af en algoritme, der kan analysere samtalerne på nettet. Analysen skal danne et billede af den digitale by, hadets sammensætning og den demokratiske samtale blandt borgerne i Aalborg. På baggrund af dette billede vil vi udvikle og teste nye forebyggende indsatser og lancere resultaterne for fagprofessionelle i Aalborg. Fokus vil være på, hvordan det stærke samarbejde på tværs af politi, region og kommune, kan omsætte viden omkring Aalborgs digitale by til at forstærke de digitale indsatser i kommunen. Ved at involvere en bred kreds af fagprofessionelle, civilsamfundsaktører og politikere i Aalborg forventes det, at projektets læring og tankesæt planter sig, så online forebyggelse bliver en naturlig del af samtalen om tryghed i Aalborg. Internettet og de sociale medier fylder særligt meget blandt unge, og derfor vil der gennem indsatsen være et særligt fokus på at få de unges stemme frem. Hvor møder de unge offentlige, digitale samtaler, og hvornår er den tryg eller utryg?

Tovholder
Denise Bakholm, Aalborg Kommune

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)