Trivsel for pårørende og psykisk syge - Center for Pårørende

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed

I”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på at styrke trivsel og tryghed blandt familier, der lever med psykisk sygdom.

Trivsel giver tryghed

I Center For Pårørende, Psykiatrien, styrker vi trivsel og tryghed blandt familier, der lever med psykisk sygdom. Vi tilbyder samtaler og rådgivning til nære pårørende til en person, der har en psykiatrisk diagnose, og vi hjælper med at styrke dialogen, relationen og forståelsen mellem de pårørende og den person, der er syg. Vi har tilbud til børn, unge, voksne og familier - og de kan benyttes af borgere, der aktuelt har kontakt til psykiatrien, og også af andre, der har psykisk sygdom tæt inde på livet. Målet er at styrke familien og de pårørende, sådan at der arbejdes forebyggende i forhold til familie og netværk med psykisk sygdom. 

Øge trygheden ved at sikre trivsel og udvikling

Målet er at øge trivsel og ressourcer omkring den psykisk syge samt forebygge, at pårørende oplever mistrivsel. 

Hvad gør vi allerede på området

Psykiatrien arbejder allerede i dag med inddragelse af pårørende, Center For Pårørende er et tilbud til alle, der har berøring med psykisk syge i hele regionen. Både den borger, der er psykisk syg samt pårørende og fagpersoner kan henvende sig til Center For Pårørende.

Hvad skal vi have fokus på

Vi skal have fokus på at skabe gode relationer og rammer for familier og pårørende, der lever med psykisk sygdom. De skal opleve, at de har et sted, hvor de kan henvende sig, hvor der er tid og mulighed for at give dem støtte, så de får rum og plads til leve med sygdommen. Psykisk sygdom rammer ikke kun den syge, men også familien omkring dem.  Center For Pårørende har et særligt fokus og tilbud til børn og unge, der lever med forældre, der er psykisk syge.

Tovholder 
Jan Sandberg

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)