Socialt udsatte i byens rum og pladser

Mål: I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at alle borgere i kommunen oplever en følelse af tryghed i byens rum og på byens pladser.

Øge trygheden for alle borgere i byens rum og på byens pladser

En relativ lille gruppe af de socialt udsatte borgere bruger byens rum og pladser til at indtage alkohol og andre rusmidler, hvilket ofte resulterer i en upassende og uhensigtsmæssig adfærd, der giver anledning til utryghed blandt de socialt udsatte og øvrige borgere. Der skal findes gode og langtidsholdbare løsninger på denne udfordring. Målsætningen er, at såvel beboere som de socialt udsatte oplever en følelse af tryghed, når de opholder sig og færdes i byen. 

Hvad gør vi allerede på området

Der ydes i dag en stor socialfaglig indsats fra Aalborg Kommunes forskellige forvaltninger, fra de frivillige organisationer og fra politiets side med henblik på at løse udfordringer på byens pladser. Bo- og Gadeteamet, SKP-medarbejdere og de frivillige organisationer laver opsøgende arbejde der, hvor de socialt udsatte færdes. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har afholdt dialogmøder med repræsentanter for beboere og erhvervsdrivende fra de lokalområder, der har oplevet utryghed, hvor også politiet og frivillige organisationer samt øvrige kommunale myndigheder har deltaget. 

Hvad skal vi have fokus på

I et bredt samarbejde skal der arbejdes på at nå målet om, at samtlige borgere føler sig trygge, når de færdes i byens rum og på byens pladser. Det er vigtigt, at løsningerne findes i et samspil med de socialt udsatte og øvrige borgere.  

Der skal iværksættes initiativer, der kan reducere antallet af uhensigtsmæssige episoder og konflikter såvel mellem socialt udsatte internt som mellem socialt udsatte og byens beboere og erhvervsdrivende.

Det er centralt at initiativer foregår i et tæt samarbejde via koordinering, dialog, ligeværdighed og fælles ansvar. Initiativerne vil indbefatte:

  • Tiltag vedrørende byens rum og pladser
  • Socialfaglige tiltag i byens rum og pladser
  • Tværgående samarbejde, dialog, kommunikation om byens rum og pladser

Samarbejdsparter er bl.a. Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi, Cityforeningen i Midtbyen, Midtbyens Samråd, borgere i lokalområderne samt repræsentanter fra SAND og Udsatterådet.

Aalborg Kommune har en fast kontaktperson, som er din vej ind i forhold til de spørgsmål du måtte have:
Jeannette Fischer-Nielsen, leder af Bo- og Gadeteamet i Aalborg Kommune, telefon 3199 7610

Tovholder 
Tina Maria Larsen, Aalborg Kommune

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)