"Patientens team" på tværs af kommune og psykiatri

Mål: Borgere i Aalborg Kommune skal fortsat opleve høj tryghed.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på et velkoordineret og samlet patientforløb med patienten i fokus, for at sikre et sammenhængende og trygt patientforløb.

Det gode og trygge patientforløb

Der er fokus på det gode patientforløb i projekt ”Patientens team”, der er et samarbejde på tværs af kommune og psykiatri. Formålet er ønsket om det gode teamsamarbejde mellem kommune og psykiatri, hvor borger og pårørende aktivt deltager i forløbet. Målet er at skabe bedre forløb og indsatser på tværs af sektorer, og dermed bedre borgerforløb, så færre borgere bliver tabt i overgangen mellem kommune og psykiatri. 

Øge trygheden ved at sikre trivsel og udvikling

Psykiatrien ønsker i samarbejde med Aalborg Kommune at sikre, at der særligt i overgangen mellem psykiatri og kommune, laves en bedre og velkoordineret indsats. Patientens Team skal bidrage til at mindske den sociale ulighed, og understøtte, at borgere har lige muligheder for det gode liv. Et tættere og bedre koordineret samarbejde skal videre bidrage til at forebygge kriminalitet, misbrug samt hjemløshed blandt særligt udsatte borgere.

Hvad gør vi allerede på området

Aalborg Kommune og Psykiatrien har allerede i dag et godt samarbejde, og har flere fælles projekter, som har bidraget til udviklingen af metoderne i Patientens Team. Særligt projekt Borgerens Team har bidraget positivt til dette arbejde. Med udviklingen af Patientens Team og fælles sundhedsaftale, skal dette arbejde udbredes til det generelle samarbejde og patientforløb.

Hvad skal vi have fokus på

Fokus vil være at udvikle den relationelle koordinering mellem fagprofessionelle og reel borgerinddragelse i samarbejdet i Patientens Team. Psykiatrien ønsker sammen med Aalborg Kommune at udvikle samarbejdet mellem de to sektorer, så der opleves en god sammenhæng mellem kommunens og psykiatriens indsatser, så den enkelte borger oplever en rød tråd i sit forløb. Nøgleord vil være sammenhæng, respektfuld samarbejdskultur og aktiv borgerinddragelse.

Print alle punkter


Tovholder 
Jan Mainz og ledende socialrådgiver Tine Blach

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)