Introforløb for flygtninge

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, i fællesskab at skabe en god, tryg og meningsfuld velkomst for nye flygtninge i kommunen – det sker via samarbejde og en tryg og tillidsfuld dialog.

Sikre en god og tryg velkomst for nye flygtninge i kommunen

Aalborg Kommune modtager hver måned flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For at sikre en god start for de nye borgere i kommunen afholdes der introforløb, hvor man får viden om at bo i Danmark. 

Hvad gør vi allerede på området

Vi skal, fra selve modtagelsen, sikre bedst mulig integration i alle livets faser fra småbørn til seniorer, uddannelse og arbejde såvel som fritid. For at løfte opgaven omkring modtagelse af flygtninge bedst muligt kræver det koordinering og samarbejde, da det vedrører mange af kommunens ”kerneopgaver” fra sociale ydelser, boliger, jobcenter, daginstitutioner, skoler, ældrepleje, sundhedsfremme og forebyggelse, samt hjælp til handicappede. Der samarbejdes ligeledes med vigtige parter om integrationen bl.a. boligorganisationerne, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet – og hele forenings- og fritidslivet. 

Hvad skal vi have fokus på

For at sikre en god start for de nye borgere i kommunen afholdes der hver måned et obligatorisk introforløb, hvor månedens nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samles til orientering og undervisning. Indholdet koncentrerer sig om beskæftigelse, CV, bolig og budget samt kendskab til byen og kommunen. Der er tolke med til undervisningen, så vi sikrer, at deltagerne forstår budskaberne.

Nordjyllands Politi deltager hver måned på introforløbet, hvor de underviser om lov og normer i Danmark. Dette sker ved hjælp af illustrationer af forskellige situationer, som vises på slideshow. Politiets deltagelse har flere formål. Først og fremmest ønskes der tidligt en dialog omkring lov og normer i Danmark, for at forebygge misforståede situationer i by- og nattelivet samt i relationen til andre borgere. Dernæst har Nordjyllands Politi et ønske om, at de nye borgere i byen oplever at få en tryg og tillidsfuld relation til politiet

Et vigtigt element på introforløbet er også introduktion til de mange frivillige tilbud som findes i Aalborg Kommune. Der er f.eks. fællesspisning, sprogtræning, rundvisning i byen, og der er mulighed for juridisk hjælp f.eks. i forbindelse med ansøgning om familiesammenføring.

Læs mere om integrationsindsatser

Læs mere om frivillige tilbud på integrationsområdet

Tovholder
Gurli Fuglsang Joensen, Aalborg Kommune

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)