FRI-TID for handicappede - "Aalborg FRI-TID"

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag.

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” har vi fokus på, at alle borgere i kommunen oplever en meningsfuld hverdag. Aktiviteter og meningsfyldte sociale fællesskaber kan medvirke til at øge livskvaliteten og trygheden for borgere med særlige behov.   

Forebyggelse af ensomhed skaber tryghed

Mange personer med fysisk og kognitivt handicap har begrænsede muligheder for at skabe sociale relationer gennem deltagelse i aktiviteter i lokalområde, og fritidsliv i det hele taget. Denne gruppe oplever i langt højere grad ensomhed, end den resterende del af befolkningen, og der er derfor stor risiko for social eksklusion. Aalborg FRI-TID har til formål at forbedre livskvaliteten for personer med handicap, ved at facilitere relationer, sociale oplevelser, og tilknytning til lokalområdet via samarbejde med frivillige og andre lokale aktører. 

Hvad gør vi allerede på området

I Aalborg FRI-TID faciliteres samarbejde med frivillige omkring små og store fællesskaber for personer med handicap. Med udgangspunkt i borgernes ønsker og interesseområder etableres 1:1 relationer og gruppefællesskaber. Der samarbejdes med en række lokale kulturinstitutioner og virksomheder om et lokalt ledsagerkort - FRI-TID kortet, der giver borgere med fysisk og/eller psykisk handicap mulighed for at tage en ledsager gratis med til kulturelle oplevelser, og få forskellige rabatter f.eks. på restauranter. 

Hvad skal vi have fokus på

Indsatsen skal fremadrettet udbredes yderligere på tværs i Aalborg Kommunes Handicapafdelings 5 fagcentre. Dermed skal vi se på, hvordan det giver mening at arbejde med flere former for frivilligsamarbejder i forhold til de forskellige målgrupper, for at skabe meningsfulde relationer og fællesskaber.”

Se FRI-TID hjemmeside her 

Se nyheder m.m. på Aalborg FRI-TID Facebookside

Tovholder
Maria Winther Kristensen

Print alle punkter
Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)