Formidling

Mål: Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed

I ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" har vi fokus på, at vores formidling skal viderebringes på en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær måde, så man ikke føler sig utryg på et forkert grundlag. 

Øge trygheden gennem formidling 

Hvad den enkelte oplever som trygt eller utrygt kan variere fra person til person. Tidligere oplevelser eller fortællinger i omgangskredsen, det være sig rygter eller ”fake news”,  kan skabe utryghed. I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" vil vi øge trygheden gennem en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær formidling. Det er vigtigt, at borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert grundlag. 

Hvad gør vi allerede på området

Formidlingen omhandler udvikling og initiativer i de prioriterede tryghedsfremmende indsatser i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”, udvikling i kriminalitetsniveau, erfaringer fra tryghedsfremmende indsatser, og andre relevante tryghedstiltag. Det er vigtigt, at borgerne får information om tryghedsrelaterede emner, så de ikke føler sig unødigt utrygge på grund af manglende information, eller information, der ikke stemmer overens med virkeligheden. 

Hvad skal vi have fokus på?

Den tryghedsskabende formidling vil ske som e-kommunikation på  Tryg Aalborgs hjemmeside

Derudover vil nyheder blive formidlet gennem

Aalborg Kommunes facebookside

Nordjyllands politis twitterprofil

Nordjyllands Politis facebookside

Region Nordjyllands facebookside

Samarbejde med lokale nyhedsmedier kan ligeledes ske ved proaktive og reaktive presseindsatser.

Formidling om tryghed er henvendt til alle borgere i Aalborg Kommune, og derfor vil informationen blive formidlet på forskellig vis. Vi vil sikre, at information om tryghedsrelaterede emner er synlig og let tilgængelig, og vi vil anvende forskellige kommunikationsveje, ud over egen e-kommunikation, så informationen når en bred målgruppe.

Tovholder  
Kommunikationskonsulenter ved Aalborg Kommune og
Nordjyllands Politi.
Der er ligeledes et samarbejde med kommunikationskonsulenter fra Region Nordjylland

 

Del indhold

Sociale Bannere Indholdsside

Sociale Bannere Indholdsside2 (1)

Sociale Bannere Indholdsside3

Sociale Bannere Indholdsside3 (1)